DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1958 str. 76     <-- 76 -->        PDF

Prvo izdanje »Waldkrankheiten« izašlo
je 1944. god. Još iste godine pristupilo se
štampanju novog izdanja, ali je ono neposredno
prije izlaska iz štampe bilo uništeno
prigodom bombardiranja zajedno sa
svim ilustrativnim materijalom (fotografije,
crteži, grafikoni). Ovo se odrazilo na
unutrašnju opremu II. izdanja knjige. Dok
naime I. izdanje upravo obiluje izvanrednim
originalnim fotografijama, u ovom II.
izdanju nema nijedne fotografije, nego su
one nadomještene crtežima.


Knjiga je u prvom redu namijenjena
studentima šumarstva kao udžbenik zaštite
šuma. Međutim ona sigurno predstavlja
još veću vrijednost za svršene šumare,
koji mogu ocijeniti njen značaj i koji će
ju moći koristiti kao odlično i kompletno
djelo o zaštiti šuma. Napokon ovu knjigu
svakako bi trebali da pročitaju cni, koji
osporavaju nauci o zaštiti šuma pravo na
samostalno postojanje. I. Spaić.


Ritter-Studnička H.: Pflanzendecke
und BodenschaffenheJt der Alpenweiden
des Bjelašnica und Treskavica —
Gebirges. (Biljni pokrov i svojstva tala
planinskih pašnjaka na planinama Bjelašnica
i Treskavica) Phyton. 7, 1/3, 11—21.
Horn N.-ö.), 1957.


Planine Bjelašnica i Treskavica imaju
iznad granica šume cea 1500 m ogromne
komplekse planinskih pašnjaka. Obje planine
pokriva plići strat trijasnog vapnenca.
Na Treskavici naročito probijaju blokovi
kiselih verfenskih škriljevaca. Uzevši
u obzir geološku podlogu, te dominantni
pedodinamski faktor klimu, razvoj tala je
usmjeren preko varijeteta podzola k planinskoj
crnici (pedoklimax). Godišnji prosjek´
temperature je 0,0° C, a oborina 1863
mm. Nivalni mjeseci su I—IV i XII, perhumidni
V—VI i IX—X i humid-i VII—VIII.


Postanak i razvoj tipova biljnih zajednica
t. j . planinskih pašnjaka ovisi
uglavnom o geološkoj podlozi, reljefu t. j .
inklinaciji i ekspoziciji staništa,, o klimatskim
faktorima (vjetar, insolacija i dr.), o
tipu i debljini tla i t. d. Uzevši navedene
faktore u obzir na Treskavici i Bjelašnici
dolaze slijedeći tipovi pašnjaka: a) Carex
Iaevis-Helianthemum alpestre na karbonatnim
skeletnim tlima. To su tjemena
(vrhovi) planina, b) Salicetum retusae zaprema
ovlažne sjeverne padine i tališta
snijega, c) Festucetum pugentis zaštićena
jugozapadna staništa, d) Potentilla aurea


— Agrostis rupestris dublja tla s krečnjačkom
geološkom podlogom i e) Nardetum
strictae na staništima sa silikatnom podlogom.
Pašnjak Carex Iaevis-Helianthemum
je bazofilna zajednica, a Festucetum
pugentis u izvjesnoj mjeri slabo do
jače kisela. Kod prve zajednice je humus
neutralan, a kod druge neutralan, umjereno
do jače kiseo. Zajednica Potentilla
aurea-Agrostis rupestris je u prosjeku
umjereno aciđofilna, pa i jače kisela, dok
je Nardetum strictae ekstremno kiseo pašnjak.
Kalkofilne vodeće su vrste: Poten tilla
Crantzii, Euphrasia salicburgensis,
Alchemilla Hoppe
a na, a acidofiSne Potentilla aurea,
Euphrasia hirtella, Alchemilla
flabellata.


Dr. J. Kovačević


Gauba E.: Posjet kaspijskim šumama
Sjeverne Perzije (Ein Besuch der kaspischen
Wälder Nordpersiens). Annalen
des Naturhistorisches Museums in Wien.
Bd. 60. (Str. 60—76). Wien, 1956.


U članku se iznosi osvrt na jednu ekskurziju
kroz šume Sjeverne Perzije. Ekskurzija
je izvedena u maju 1939. Autor zajedno
sa svojim asistentom krenuo je iz
glavnog grada Khorusana prema granici
SSSR, a potom uz Kaspijsko More.


U razmjerno kratkom članku autor se
osvrće uglavnom na tipove šume, kao i na
ostalu vegetaciju (stepe, travnjake) pa i
na faumu, objašnjavajući u glavnim linijama
ekologiju biljnih zajednica (šuma).


U dolini rijeke Atrak (granica SSSR i
Perzije) je stepa: Artemisia. Okomite
obronke zarašcuju Juniperus formacije
(1300—1500 m). U dolini Atraka nije našao
neprohodne šume, kojima je vodio Aleksandar
Veliki svoje falange. Mjesto šuma
izmjenjuje se Artimisia sa grmijem tamariksa,
saksaule drveća, trišlja, divljih badema.


Interesantan je nalaz šume Fagus orientalis
u provinciji Mazanderan (1000—
2000 m). Uz orijentalne i endemične biljne
vrste zabilježena su slijedeće zemljanice:
Carex silvatica, Erythronium Deus-canis,
Neottia Nidus-avis, Stellaria Holostea, Actaea
spicata, Dentaria bulbifera, Lathyrus
vernus, Filipendula ulmaria, Geranium
robertianum, Euphorbia amygdalina, Mer-
curialis perennis, Circaea lutetiana, Lathraea
squamaria, Lamium galeobđolon,
Salvia glutinosa, Stachys silvatica, Asperula
odorata, Daphne mezereum. Na gornjoj
granici šume dolazi Carpinus betulus,
Acer opulifolium, Quercus maeranthera.