DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1958 str. 73     <-- 73 -->        PDF

čini njege postojećih šumskih
kultur a radi ubrzanja kvalitetnih i
kvantitetnih prihoda, oblik uzgoja,
što znači preći po mogućnosti na preborni
tip uzgoja i gospodarenja u šumama, jer on
osigurava trajno iskorištenje tla, svjetla,
topline i vlage, a daje trajno prihode i
najmanje traži troška.


Ad 2)


Da se može provoditi rentabilno šumsko
gospodarenje potrebna je cjelovitost
posjeda ili jedinstvena gospodarska politika
na određenom´ području bez obzira na
arondaciju posjeda. Prema tome daju se
široke mogućnosti za provedbu ovih načela.
Cjelovitost posjeda gdje je ona i danas,
nameće odmah mogućnost i dužnost
da se organizirano obuhvati u provedbi
privredne politike. Takovi cjeloviti posjedi
su redovito na apsolutnom šumskom tlu i
treba ih — po sadašnjim propisima — staviti
pod naročiti nadzor narodne vlasti.
Stavljajući pod nadzor može se odrediti
i organizaciona forma gospodarenja — zadružna
organizacija sa društveno-radničkim
samoupravljanjem.


Na onim područjima gdje su manje —
više posjedi razbacani može se organizirati
zajediička uprava sa gospodarenjem
putem zadružnih organizacija ili šumari


. ja. Svakako bi bilo svrsishodno da u slučaju
gospodarenja po šumarijama — takove
šumarije imaju društveno upravljanje
za priv. šumoposjednike. To znači — da
šumarija ima posebnu referadu — Upravu
za privatne šume kojoj je društveni organ
savjetodavni odbor u koji ulaze predstavnici
privatnih šumoposjednika i socijalističkih
društvenih organizacija. Ovo zato,
da kada sazriju uvjeti za samostalnu organizaciju
nad privatnim šumama imaju
gotovu i uhodanu organizaciju. Osim toga
trebalo bi donijeti propise koji bi omogućili
arondaciju i komasaciju naročito nepovoljnih
površina (enklave, poluenklave,


STRANA STRUČNA LITERATURA


N e m e c A.: Meliorace degradovanycta
lesnich puđ, Praha, 1956., 290 str. okt. formata,
sa 168 tabela i 74 fotografije u
tekstu.


Štetne posljedice uzgoja monokultura
smrče i bora, kao i drugi loši utjecaji čovjeka
u šumskom gospodarenju, očituju se
u degredaciji šumskog tla. Da se takvo
stanje popravi često je potrebno mnogo


zamjenu zemljišta druge vrste kulture,
unutar šumske, kao i otkup) radi unapređenja
gospodarenja i upravljanja privatnim
šumama.


Ad 3)


Prema sadanjim propisima, takse od
sječa u privatnim šumama ulazile su u
kotarski fond za unapređenje šumarstva.
Za cijelo ovo vrijeme ubiranje navedenih
taksa nije se trošilo u svrhe reprodukcije
u privatnim šumama (tek nešto u kotaru
Karlovac). Propis o namjeni toga fonda
samo je okvirno postavio zašto se ima trošiti.


Kada bi se ta sredstva od taksa za sječu
u privatnim šumama skupila u jedan
fond i za njega godišnje propisala namjena
putem društvenog plana onog organa
kod kojega je taj fond osnovan, osigurala
bi se reprodukcija privatnih šuma kao i
onakva organizacija koja bi najbrže i najsvrsishodnije
izvela tu reprodukciju. A
sve to je ovisno o uvjetima navedenim u
točki 1—3.


Ad 4)


Svi propisi o nadzoru i gospodarenju
nad privatnim šumama su dobri. Primjena
njihova u praksi nije dala željene rezultate
radi svih onih razloga navedenih u
točki 1—3. Usvajajući izložene principe za
unapređenje gospodarenja u privatnim šumama,
izdani propisi bi se aktivirali. Za
aktivizaciju tih propisa potrebno, je donijeti
samo jednu odluku koja tumači propis
o namjeni ubranih taksa iz privatnih
šuma. Tom Odlukom osigurana bi bila nadležnost
Narodnog odbora da putem društvenog
plana izdvoji takse od sječe u privatnim
šumama u poseban fond, da propiše
radove u vezi reprodukcije privatnih
šuma kao i onu organizaciju koja timuvjetima
kao i uslovima sadanjeg stanja
najbolje odgovara za postizanje i najrentabilnijeg
poslovanja u privatnim šumama.


Ing. Würth Milivoj


truda i troika. To se obično postiže pretvorbom
monokultura u mješovite sastojine.
U ovoj knjizji autor se opsežno bavi
u prvom redu znacima i oblicima degradiranih
šumskih tala. Opisuje glavne tipove
i rasprostranjenje degradiranih tala
čeških šuma. Prikazao je rasprostranjenje
degradiranih tala u Cehoslovačkoj
i narodno-gospodarske gubitke, koji proizlaze
u vezi smanjenog prirasta monokultura.