DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1958 str. 71     <-- 71 -->        PDF


da je naučno-istraživački rad u zaštiti
šuma na fakultetima različito organiziran,
što ide na uštrb intenziteta i
kvalitete tog rada;

da stručnjaci iz zaštite šuma, naročito
mlađi, vrlo malo odlaze na specijalizaciju
u inostranstvo.
Na temelju navedenih i drugih konstatacija
konferencija je donijela ove


zaključke


1. Preporučuje se da svi fakulteti osnuju
zasebne katedre za zaštitu šuma s
predmetima: šum. entomologija, šum. fitopatologija,
zaštita šuma. Na fakultetima,
gdje postoji drvno-industrijski odjel odnosno
odsjek, da se u istu katedru uključi
predmet zaštita drveta.
2. Obzirom na stanje naših šuma, potrebe
prakse kao i obimnost materije treba
povećati broj sati za predavanje navedenih
disciplina, naročito fitopatologije.
3. Obzirom na potrebe nastave i prakse
uvesti predmet šumarska zoologija na fakultetima,
gdje taj predmet ne postoji.
DRUŠTVENE VIJESTI


Jeđanajsta sjednica Upravnog odbora
Društva održana je 20. I. 1958. Od U. o.
prisutni: Sepić, Potočić, Haj din, Peternel,
Cvitovac, Androić, Šulentić, Štetić i Lulić..
Otsutni: Klepac i Andrašic. Od Nadzornog
odbora prisutni: Butković i A. Horvat. Od
Suda časti: Pere.


Upravni odbor pozvao je na ovu sjednicu
druga Karanovića, sekretara Komisije
za selo Glavnog odbora SSRN NRH,
s kojim je razmotrena društveno politička
uloga društva i učešće društva u akciji ža
izbore za Saveznu narodnu skupštinu i za
Sabor NR Hrvatske.


U vezi sa održavanjem redovite godišnje
skupštine razmotreno je stanje priprema
i doneseni zaključci za daljnjij rad.


XII. Plenum Saveza Šumarskih društava
Jugoslavije održan je 26. i 27. 1. 1958.
u Mariboru. Kao delegati našega društva
prisustvovali su: Sepić, Potočić i Haj din.
Plenum je razmatrao razna pitanja, među
kojima se ističe pitanje održavanja III.
Kongresa Saveza. Doneseni su zaključci,
da se III. Kongres održi na Bledu na dane
26.-29. V. 1958. g. u trajanju od 4 dana
s tim, da se prva 2 dana održe referati i
savjetovanje o perspektivnom planu, o uz


4. U vezi organizacije naučno-istraživačkog
rada na fakultetima, gdje za to postoje
uslovi, formirati zavod za zaštitu šuma
i drveta s određenim odjelima prema
granama nauke (entomologija, fitopatologija,
zaštita šuma,´ zaštita drveta i dr.).
5. U cilju boljeg upoznavanja rada i
bolje povezanosti, katedre odnosno zavodi
će povremeno organizirati posjete i predavanja
svojih stručnjaka. Isto tako katedre
se obavezuju da međusobno izmjenjuju
publikacije.
6. Treba posvetiti veću pažnju specijalizaciji
mladih stručnjaka u inostranstvu
kao i općenito osobnom kontaktu s inozemnim
stručnjacima.
7. Nastojati da se na katedrama za zaštitu
šuma svih fakulteta oforme postdiplomski
studiji iz zaštite šuma.
8. Probleme općeg značaja iz zaštite
šuma treba da zajednički rješavaju stručnjaci
za zaštitu šuma svih fakulteta.
I.
Spaić
gajanju šuma i o drv. industriji, treći dan
kongresni rad, a četvrti ekskurzije. Poželjno
je učešće što većeg broja članova, ali
za kongresni dio treba svako društvo da
delegira 10 delegata, koji će zajedno sa
članovima plenuma imati pravo glasa.
Pripreme su povjerene Društvu iz Slovenije,
koje je formiralo Priređivački odbor.
Ovaj je odbor zatražio informativne podatke
o broju učesnika (članovi učesnici
mogu povesti i članove svoje porodice), a
kasnije će regulirati učešće putem prijavnica,
koje će ispuniti svaki učesnik (te će
prijavnice poslati pravovremeno naše društvo
šumarskim klubovima). Uz Kongres
priređuje se od 22. V.—1. VI. 1958. i Izložbeni
sajam šumarstva i drvne industrije.


Dvanajsta sjednica Upravnog odbora
društva, kao posljednja u poslovnoj godini,
održana je 7. II. 1958. u Opatijji. Od


U. o. prisutni: Sepić, Potočić, Haj din, Peternel,
Cvitovac, Androić, Stetić, Šulentić,
Lulić i Andrašic, otsutan: Klepac. Od Nadzornog
odbora: Butković, Horvat i Benić.
Od Suda časti: Šerbetić i Pere.
Ova sjednica rezimirala je pripreme za
održavanje godišnje skupštine i utvrdila
red za njeno sutrašnje tehničko funkcioniranje.


Hajdin


69