DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1958 str. 68     <-- 68 -->        PDF

Pored rešavanja tekućih problema, kao
što su prihvatanje budžeta za 1957. god.,
razmatranje finansiske situacije Unije, izveštaji
o učestvovanju pretstavnika linije
na raznim kongresima (o topolama, o
eukaliptusima i dr.), težište u radu zasedanja
u Badenweileru bilo je na sledećim
pitanjima:


1. o radu sekcija Unije,
2. o odnosima i daljoj saradnji sa FAO,
3.
o vremenu i mestu održavanja narednog
— XIII Kongresa Unije i
4.
o vremenu i mestu održavanja sledećeg
sastanka Izvršnog komiteta
Unije.
Iz izveštaja rukovodilaca sekcija vide-
lo se da je posle Kongresa u Oxfordu uglavnom
nastalo u radu izvesno zatišje.
Jedan od razloga bio je i taj što su se,
kod nekih sekcija, promenili njihovi rukovodioci
te je bilo potrebno izvesno vreme
da dođe do tešnjeg dodira saradnika
sekcija. Takođe je konstatovano da bi bilo
vrlo korisno uputiti pozive svima zainteresovanim
stručnjacima, da se okupe oko
odgovarajućih sekcija radi koordinacije i
kooperacije po određenim problemima.


Naši šumarski stručnjaci, koji su do
danas u nedovoljnoj meri koristili mogućnosti
rada koje im pruža ova međunarodna
organizacija na problemima koje istražuju
u Jugoslaviji, mogu preko rukovodilaca
odgovarajućih sekcija da se uključe
u zajednički rad.


Međunarodna saradnja članica Unije,
kao i pojedinaca, organizovana je kroz 10
sekcija na čijem se čelu nalaze rukovodioci
izabrani od strane Plenuma Unije.
Sekcije obuhvataju uglavnom osnovne šumarske
probleme i svojom delatnošću pružaju
mogućnosti da se po izvesnim problemima,
koji su od opšteg značaja, lakše
dođe do najboljeg rešenja.


Sekcije, problematika kojom se bave
i njihovi sadašnji rukovodioci su sledeći:


Sekcija 01 — za bibliografiju. Obuhvata
probleme: klasifikaciju šumarske terminologije
i literature, tehniku i organizaciju
dokumentacije. Rukovodilac: profesor
A. Saari, Universität von Helsinki,
Unioninkatu, 40 B, Finland.


Sekcija 11 — za opšti uticaj šume. —
Obuhvata problematiku podizanja i uloge
šumskih zaštitnih pojaseva i pošumljavanja,
kao i uticaj šume na režim voda. —
Rukovodilac: H. G. Wilm.


Sekcija 21 — za proučavanje staništa.
Obuhvata istraživanja svih uslova sredine,
odnosa koji postoje između šume i klime,
šume i zemljišta, šume i reljefa i šume i


biotičkih činilaca kao i sinekološke probleme.
Rukovodilac: profesor A. de Philip-
pis. Instituto di Silvicoltura e Laboratorio
per i Semi forestall, Universitä di Firenze,
Italia.


Sekcija 22 — za proučavanje šumskih
biljaka. Obuhvata proučavanja areala, sistematike,
fiziologije, genetike i selekcije
šumskih biljaka i njihovih rasa. Rukovodilac:
profesor Dr. C. Syrach Larsen, Direktor
des Arboretums Horsholm, Dänemark.


Sekcija 23 — za gajenje šuma. Obuhvata
proučavanja raznih postupaka pri podizanju
šuma i njihovom gajenju kao i sve
što je u vezi sa radom u rasadnicima. —
Rukovodilac: profesor Dr. H. Leibundgut,
Direktor des Instituts für Waldbau der
Eidg. Technischen Hochschule, Zürich,
Schweiz.


Sekcija 24 — za zaštitu šuma. Orjunvata
istraživanja štetnih uticaja na šumu od
strane insekata, životinja, biljaka, čoveka
i štetne uticaje anorganskih faktora sredine
— bujice, lavine, vetar, požar. Rukovodilac:
profesor Dr. A. Biraghi, Direttore
dell´Instituto di patologia forestale e agra
ria, Firenze, Piazzale delle Cascine, 28.


Sekcija 25 — za prirast i uređenje šuma.
Obuhvata proučavanja metoda određivanja
prirasta i metoda uređivanja
šuma. Rukovodilac: profesor F. Firat, J.
Ü. Orman, Fakültesi Büjükadere, Istanbul,
Turquie.


Sekcija 31 — za šumarsku ekonomika.
Obuhvata proučavanja odnosa sa šumarske
i opšte privrede kao i pitanja kalkulacije,
računovodstva, planiranja, procene
i statistike u šumarstvu. Rukovodilac: Dr.


J. Speer, Professor der Forstwissenschaft
an der staatswirtschaftlichen Fakultät der
Universität München, W. Deuschland.
Sekcija 32 — za rad u šumi. Bavi sb
proučavanjem racionalizacije rada u šumi
i drvnoj proizvodnji kao i organrzacijom
rada u svim vidovima gazdovanja. Rukovodilac:
profesor U. Sundberg, Staatliche
forstliche Forschungsanstalt, Stockholm,
Schweden.


Sekcija 41 — za istraživanja fizičkih
i hemiskih osobina šumskih proizvoda, —
Obuhvata probleme metoda određivanja
fizičkih i hemiskih osobina drveta i drugih
proizvoda iz šume kao i o mogućnostima
upotrebe šumskih proizvoda. Rukovodilac:
J. Campredon, Directeur du Centre
Technique du Bois, 33tert R U C cups, Paris XII, France.


Razmatranjem rada sekcija ustanovljeno
je da se nailazi na velike teškoće, kroz