DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1958 str. 65     <-- 65 -->        PDF

denca, da sc malene šumice (»Small woodland
«), koje pripadaju poljoprivredniku,


t. j . seljaku, odnosno farmeru, uključe u
opću politiku zemlje. No, da bi takva politika
bila plodonosna, trebalo bi, da razvoj
poljoprivrede i razvoj šumarstva idu zajedno,
a ne da se posebno tretiraju, kao
što se to još uvijek često događa. Privatne
šumice, a naročito seljački šumski posjed
mnogo trpi zbog toga, jer se velike poljoprivredne
investicije vrše često na račun
šume, u kojima se na taj način siječe više
od prihodnih mogućnosti. Stoga komisija
preporuča Generalnom direktoru, da vladama
evropskih zemalja, članicama, skrene
pažnju na potrebu koordinacije između
šumarske i poljoprivredne politike u pogledu
malih, privatnih šuma. Komisija zagovara
povezanost između evropske Konfederacije
poljoprivrede (European Confederation
of Agriculture) i evropske komisije
za šume.
Usprkos reznolikosti problema, koji se
pojavljuju u sitnom seljačkom šumskom
posjedu, komisija je uvjerena, da bi trebalo
poduzeti niže´ navedene mjere, koje
bi popravile sadašnje stanje u tim šumama
:


a) osnivati različite organe (sindikate,
komore i si. u smislu postojećih zakona),
koji bi imali za cilj, da se spriječi svako
daljnje cijepanje malenog, seljačkog posjeda.


b) osnivati različite organe, kojima bi
bio cilj pošumljavanje golih šum. površina,
sadnja brzo-rastućih vrsta drveća, i t. d.


c) prevesti niske šume u visoke i srednje
uzgojne oblike.
d) razviti suradnju između poljoprivrede
i šumarstva.


e) podučavati seljake — male šumoposjednike
— kako treba gospodariti u malenim
seljačkim šumama.


f) davati financijsku pomoć seljacima,
malenim šumoposjednicima, za šumskouzgojne
radove.


g) razviti sistem osiguranja protiv požara,
insekata, bolesti i drugih nepogoda.


Nakon produbljene i bogate diskusije,


komisija je predložila odnosno preporučila


Generalnom direktoru, da pozove zemlje,


članice:


1. da što intenzivnije vrše izmjenu iskustava
o malenom, privatnom šumskom
posjedu, kako bi se lakše i uspješnije primjenjivale
naprijed navedene mjere; da
organiziraju stručne ekskurzije uz učestvovanje
šumarskih i poljoprivrednih
stručnjaka;
2. da se evropskoj komisiji za šume redovito
podnose izvještaji o razvoju šumarstva
u malenim, seljačkim šumama.
Komisija je također zamolila Generalnog
direktora, da se u časopisu FAO-a
»Unasylva« publicira sadašnje stanje u
malenim privatnim šumama.


Evropska komisija za šume prihvatila
je izvještaj petog i šestog zasjedanja radne
grupe za pošumljavanje. Peto zasjedanje
održano je u Nimu, u Francuskoj, u vremenu
od 3 — 9 lipnja 1956. Na tom zasjedanju
bila je i naša zemlja zastupana.
Šesto zasjedanje radne grupe za pošumljavanje
održano je uoči devetog zasjedanja
evropske komisije za šume na dan 6 i 7.
maja 1957., gdje su bili i predstavnici naše
zemlje.


S obzirom na veliku potrebu i potrošnju
celuloznog drveta, evropska komisija je
predložila radnoj grupi, da na svom slijedećem
zasjedanju stavi na dnevni red
problem podizanja novih plantaža brzorastućih
drveća (ne samo topola i eukaliptusa!).


Radna grupa za pošumljavanje radi na
studiji o politici pošumljavanja. U toj će
se studiji analizirati problemi, koji se odnose
na upotrebu tla i zemljišta sa aspekta
cijelog svijeta. Komisija je to poduprla i
podcrtala važnost takve studije.


Evropska komisija za šume prihvatila
je prijedlog Velike Britanije, da se sedmo
zasjedanje radne grupe za pošumljavanje
održi u Engleskoj, u proljeće 1.958. godine.


Evropska komisija za šume je konstatirala
na temelju izvještaja pojedinih zemalja,
da divljač čini velike štete u šumama,


ledino sredstvo u borbi za smanjivanje tih
šteta, zasada, je ograđivanje branjevina i
osnivanje ispašišta za divljač unutar šume.
Smatra se potrebnim, da se uspostavi
koordinacija rada između šumarskih i lovnih
organizacija.
Bolest na kunićima, myxomatoza, znatno
je smanjena u mnogim zemljama. Čini
se, da je virulentnost te bolesti mnogo
blaža. Sa gledišta šumarstva proširenje
myxomatoze imalo je korisnu reperkusiju
na branjevine i mlade sastojine, jer je postalo
nepotrebno ograđivati mlade plantaže.
To je znatno smanjilo troškove pošumljavanja.
Zasada još nije moguće izvući
definitivne zaključke o tome kakav
će biti budući razvoj te bolesti. Komisiji je
skrenuta pažnja na to, da je Internacionalna
Unija za zaštitu prirode izdala jednu
publikaciju o razvoju myxomatoze.


Među insektima, koji prave štete u šumama
gotovo svih evropskih zemalja spominje
se Tortrix viridana, Lymantria di-
spar, Melacosoma neustria i Thaumetopoea
pityocampa.