DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1958 str. 64     <-- 64 -->        PDF

Iju, da sc popuni praznina, koja postoji na
tom važnom području šumarske djelatnosti.


Očekujući rezultate istraživačkih radova
po toj problematici, koji — bez sumnje


— traju dugo vremena, evropska komisija
za šume smatra, da je pošumljavanje ogoljelih
površina najbolje sredstvo za sprečavanje
erozije i za reguliranje vodotoka i
to naročito u mediteranskim zemljama.
Evropska komisija za šume uzela je na
znanje izvještaj prvog zasjedanja mješovitog
komiteta tehnike rada u šumi i formiranja
šumskih radnika, koje je održano
u mjesecu decembru 1955. u Francuskoj
u Nogent sur — Marne pod nretsjedanjem


H. G. Winkelman-a (Švicarska). Komisija
je izrazila zadovoljstvo o uspješnom
radu mješovitog komiteta. Rad tog komiteta
odvija se u niže navedenim grupama,
koje proučavaju specijalne probleme iz
organizacije rada u šumi:
Mješoviti komitet izdao je u posljednje
dvije godine (1955 i 1956) više vrijednih
publikacija kojih naslove ovdje navodimo:


1. L´utilisation des scies mecaniques
dans les travaux forestiers (2eme rapport)
par U. Sundberg (Suede) Novembre 1955.
2. Le cerclage du bois de petites dimensions,
par X. de Megille (France) Novembre
1955.
3. La formation professionnelle des
ouvriers forestiers preparee par le BIT
2eme rapport) Decembre 1955.
4. Le criterium forestier et l´outiüage
pour les tracteurs (2eme rapport) par X.
de Megille (France) Decembre 1955.
5. Travail ä un homme dans des futaies
melangees de hetres, d´epiceas et de sapins
par H. Steinlin (Suisse), Avril 1956.
7. Protocole provisoire d´essai des tracteurs
forestieres, Aoüt 1956.
Za vrijeme svog ovogodišnjeg zasjedanja
u Zenevi ekonomska komisija za Evropu
(Economic Commission for Europe) ispitala
je utjecaj troškova radne snage na
cijenu finalnih i polufinalnih produkata.
Pocrtanc je, da hitno treba popraviti uvjete
života i rada šumskih radnika i povećati
sigurnost pri njihovu radu. Evropska
komisija za šume slaže se sa prijedlogom,
da bi se većom primjenom motornih pila i
žičara mogla povećati produktivnost i smanjiti
troškovi produkcije u brdskim šumama.


Evropska komisija za šume odobrila je
izvještaj mješovite radne grupe za statistiku
šuma i šumskih produkata, koja je u
Zenevi održala svoje prvo zasjedanje u
vremenu od 23 do 28 januara 1956. Drugo
zasjedanje bilo je od 12 do 16 novembra
iste godine. Oba zasjedanja vodio je J.


KELLER (Švicarska), kao predsjednik iste
radne grupe.


Evropska komisija za šume konstatirala
je na temelju izvještaja pojedinih zemalja,
članica, da su napori gotovo svih evropskih
zemalja usmjereni na:


1. nova pošumljavanja i osnivanje topolovih
plantaža;
2. unapređivanje privatnih »malih šuma
« (»small woodland«);
3. povećanje produktivnosti bilo racionalizacijom
radova u šumi, bilo osnivanjem
novih pogona, sposobnih da prerađuju
šumske produkte, koji su do sada bili
više manje zanemareni po industriji.
Komisija je saslušala delegate pojedinih
zemalja o mjerama, koje su podnijele
vlade njihovih zemalja u cilju, da bi prilagodile
šumarsko zakonodavstvo postojećim
prilikama i potrebama. Radi se ili o
donošenju novih zakona ili o reviziji starih.
Tako je na pr. u Italiji donesen specijalni
zakon za Kalabriju, koji se odnosi
na uređenje riječnih područja u narednoj
periodi od 12 godina. Taj zakon uključuje
osiguranje financijskih sredstava za istraživanja,
stručne radove i obrazovanje radnika.


Komisija je također uzela do znanja,
da su neke zemlje poduzele mjere oko reorganiziranja
šumarske službe (Jugoslavija,
Švicarska). Evropska komisija za šume
sa simpatijama gleda na pojedine zemlje
kojih vlade nastoje, da prilagode organizaciju
šumarske službe razvoju prilika,
što ukazuje na sve veće značenje šuma.


U mnogim evropskim zemljama poduzete
su kontrolne zakonske mjere s obzirom
na provenienciju šumskog sjemenja i
sadnica. Komisija je sa zadovoljstvom konstatirala,
da to važno pitanje poprima konkretno
značenje u redotivoj šumarskoj
službi, a ne samo u šumarskoj nauci, kao
što je to bilo do sada. Prema tome, komisija
preporuča Generalnom direktoru FAO,
da skrene pažnju evropskim zemljama članicama,
na golemo značenje, koje ima
osnivanje kontrole u pogledu proveniencije
šum. sjemenja i sadnica, kako bi se izbjegfe
teške pogreške pri pošumljavanju.
Generalni direktor bi po mišljenju evropske
komisije za šume, trebao da insistira
kod vlada onih zemalja, koje do sada još
nisu uspostavile takvu kontrolu, da te što
prije učine putem zakonskih propisa.


Evropska komisija za šume poklonila
je naročitu brigu privatnim malenim šumama
(»small woodland«).


Istaknuto je, da je za seljaka vrlo korisno,
da posjeduje izvjesni dio šume, koja
je vezana vrlo usko uz njegovo gospodarstvo.
U većini slučajeva pokazala se 4en