DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1958 str. 63     <-- 63 -->        PDF

DEVETO ZASJEDANJE
EVROPSKE KOMISIJE ZA SUME
FAO U RIMU


Deveto zasjedanje evropske komisije
za šume počelo je 7. V. 1957. Na tom zasjedanju
učestvovalo je oko 40 delegata iz
17 evropskih zemalja: Austrije, Belgije,
Danske, Finske, Francuske, Njemačke,
Grčke,. Irske, Italije, Maroka, Holandije,
Norveške, Španije, Švedske, Švicarske, Vel.
Britanije i Jugoslavije. Organizacija Ujedinjenih
naroda, Evropski savjet, Evropska
konferencija poljoprivrede i Internacionalna
Unija šumarskih instituta poslali su
na zasjedanje svoje posmatrače, a generanog
direktora FAO zastupao je M. Le1
o u p, direktor Šumarskog odjela FAO.


Islandska i luksemburška vlada, kao i
Poljoprivredni biro Komonvealtha, evropska
i mediteranska organizacija za zaštitu
bilja BIT i UNESCO su se ispričali.


IX. zasjedanje evropske komisije za
šume vodio je predsjednik komisije Henry
Beresfor d-P e i r s e (Engleska) izuzevši
jedan dan, kad ga je zbog njegove
bolesti zamjenjivao prvi podpredsjednik
M. J. Kelle r (Švicarska).
Evropska komisija za šume izrazila
je duboko saučešće povodom smrti M.
Colleauxa (Belgija) i S. Duscheka
(Austrija), koji su ranije kao delegati svojih
zemalja mnogo pridonijeli u radu komisije.


U toku zasjedanja komisija za šume saslušala
je generalnog direktora FAO Mr.
S e n-a, koji je naglasio, da zbog intenzivnog
razvoja šumarstva u Evropi, radovi
evropske komisije imadu veliko značenje
za cijeli svijet. Generalni direktor je
također izrazio svoje zadovoljstvo što je
među prvim planovima, koje je on podupirao,
otkako je preuzeo funkciju generalnog
direktora, bio projekt mediteranskog
razvoja (Mediterranean Development project),
koga je zagovarala podkomisija za
mediteranske šumarske probleme. U tom
smislu proučit će se ekonomske mogućnosti
istočnih mediteranskih zemalja. Rezultati
tog rada bit će podneseni na slijedećem
zasjedanju Konferencije FAO, da bi
se vidjelo, kako bi se mogao ostvariti
projekt cjelokupnog razvoja, u kome na
prvom mjestu dolazi šumarstvo.


Generalni direktor FAO je zaključio
svoj govor istaknuvši, da šumarstvo ima
veliko značenje za sve zemlje, a naročito
za one, koje su u prošlosti, uslijed pomanjkanja
potrebnog opreza, dozvolile pustošenje
svojih šuma, koje je često potpuno
modificiralo fizičke karakteristike tih zemalja.


Evropska komisija za šume saslušala je
također posmatrača Evropskog savjeta
(The Council of Europe), koji je pocrtao,
da se kolaboracija između tih dviju organizacija
pokazala korisna. On je informirao
delegate evropske komisije, da je Savjetodavna
skupština Evropskog Savjeta
jednodušno odobrila izvještaj o stanju šumarstva
u Evropi, koga je pripremila Komisija
za poljoprivredu.


Predsjednik evropske komisije za šume
i direktor Šumarskog odjela FAO pozdravili
su delegata Maroka M. Cl. G r i m a 1d
i d´E s d r a, pošto je Maroko ušao u komisiju
za šume.


Za izvjestioca komisije izabran je delegat
Finske profesor N. A. O s a r a.


Evropska komisija za šume uzela je na
znanje izvještaj o radu podkomisije za koordinaciju
mediteransekih šumarskih problema.
Ta podkomisija održala je svoje
peto zasjedanje u NICI, u Francuskoj u
vremenu od 27. V. — 3. VI. 1956. (»Silva
mediterranea«). Delegati komisije saslušali
su predsjednika »Silva mediterranea«
P a v a r i-a (Italija) o radu spomenute podkomisije
u NICI, gdje je i naša zemlja bila
zastupana.


Izvještaj radne grupe za smirivanje bujica
i borbe protiv lavina podnio je u ime
FAO T. F r a n c o i s. Treće zasjedanje ove
radne grupe održano je na poziv naše Vlade
u Jugoslaviji u vremenu od 29. VII. —


10. VIII. 1956. Evropska komisija za šume
uzela je na znanje izvještaj o trećem zasjedanju
spomenute radne grupe, nakon
čega se razvila diskusija o, djelovanju i
važnosti šumskog pokrova za zaštitu tla
i režim voda i vodotoka. Istaknuto je, da
taj problem zavisi od lokalnih prilika, ali
je jednodušno zaključeno, da bi trebalo
proučavanju te problematike pokloniti
najveću pažnju.
Evropska komisija za šume je zaključila,
da bi Generalni direktor FAO preporučio
zemljama članicama evropske komisije,
da opskrbe svoje šumarske institute
potrebnim uređajima pomoću kojih bi se
mogli proučavati problemi erozije, zaštite
tla, funkcija i djelovanje šum. pokrova
i t .d. Priznaje se, da je izvršenje takvih
istraživanja vezano uz velike troškove, no
ti su opravdani, jer se radi o tome, da se
nađu najbolje metode za zaštitu dvaju najvažnijih
naturalnih izvora — tla i vode —
koji se često suviše iscrpljuju, pa čak i sasvim
uništavaju.


Evropska komisija za šume preporučila
je Sekuretarijatu FAO, da skupi podatke
i materijal po toj problematici, kako
bi SG mogla održati jedna konferencija, koju
bi sazvao generalni direktor FAO u ci


61