DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1958 str. 62     <-- 62 -->        PDF

sastoje u tome što se prate razni programi ili planovi izgradnje, proizvodnje materijala
za zamenu drveta, za štednju drveta kao i cene toga materijala. Dalje, prati se,
zaposlenost, cene građevinskog materijala (drvo, cement, betonsko željezo, cigle, crep
i dr.). Na bazi ovih studija daju se opšte prognoze a naročito za asortimentaciju
sečive mase.


U Austriji se poljoprivredne komore trude da utiču na drvno tržište u smislu
zaštite seljaka-proizvođača drveta. Naročito se staraju zato da se stabilizuju cene
celuloznom drvetu i time osiguraju stalan otkup celuloznog drveta od seljaka. Do
1949. godine postojalo je i tu dirigovano tržište sa kontingentiranjem i niskim državnim
cenama drveta. Sopstvenici seljačkih šuma nisu imali interesa za prodaju. Čim
je posle 1949. god. došlo do liberalizacije formirale su se visoke cene oblovini i drvetu
uopšte. Sumosopstvenici su koristili konjunkturu i prodavali drvo fabrikama hartije
tako da je u 1951. godini došlo kod ovih do tolikih zaliha da su 1952. god. obustavile
kupovinu celuloznog drveta i povećali zahteve za kvalitetom. Na taj način su šumoposednici
dospeli u vrlo težak položaj. 1953. godine se situacija izmenila ali danas se
opet približava stanje velikih stokova zaliha celuloznog drveta.


Inače su cene celuloznog drveta u Austriji ispod svetskih cena. To se može
videti iz činjenice da se građevinsko kolje (koje inače u svemu odgovara celuloznom
drvetu (prodaje franko granica za 500 š. po pr. m. čemu odgovara 420—450 š. franko
vagon, dok je otkupna cena celuloznog drveta kod veleposednika šuma 380 š. a kod
seljaka 300 š. po prm. Industrija hartije ima veliki uticaj na tržište drveta i na
izvoznu politiku u pogledu drveta. Ovo zato što postoji kartel koji je reonirao sirovinska
područja pojedinim fabrikama. Komora smatra da bi većom liberalizacijom
i elastičnošću u izvozu mogla da se popravi situacija za seljake.


Zakonodavno regulisanje u šumarstvu


U šumskom zakonodavstvu Nemačke postoje dva vrlo važna momenta koja su
uticala na njegov razvoj. To su:
a) stara tradicija zakonodavnog regulisanja materije šumarstva koja potiče čak
od 13 i 14 veka,
b) ne postoji jedinstveno zakonodavstvo u oblasti šumarstva jer šumarsko zakonodavstvo
nije bilo nikad u nadležnosti federacije već nemačkih zemalja.


Ova dva momenta tesno su povezana jer je istoriski razvoj nemačke države
bio pod znakom političke podvojenosti nemačkih zemalja kao posebnih državica pa
se zato nije stvarala tradicija jedinstvenog zakonodavstva u šumarstvu.


U osnovnim pitanjima zakoni o šumama zemalja su slični ali su zato u pojedinostima
sasvim različiti u zavisnosti od specifičnosti pojedinih zemalja kao što su
istoriski razvoj dotične zemlje, psihološki moment (odnos naroda prema šumi) itd.
Ukoliko postoji savezno zakonodavstvo ono se odnosi samo na neka određena opšta
pitanja kao što su: promet šumskim zemljištem, pitanje pustošenja i problemi udruživanja
u šumarstvu. Jedinstveno regulisanje u oblasti šumarstva od strane saveza
postoji još i kod problema cena i oporezivanja (poreska politika).


U vezi sa ovim specifičnostima nemačke zemlje su na različitom nivou savremenosti
šumarskog zakonodavstva. Bavarska na primer, ima zakon o šumama koji
potiče od 1852 godine a pokrajina Nordrhein-Westfalen ima vrlo strogi zakon o
udruživanju šumskih posednika iz 1950. godine.


U Austriji je sasvim suprotan slučaj od Nemačke. Šumarstvo je stvar saveza
a ne zemalja i zato postoji jedinstveno šumarsko zakonodavstvo. Međutim, i u Austriji
je zakon o šumama zastareo (još je na snazi zakon od 1882. godine). Zato se sada
priprema novi zakon koji polazi od ovih osnovnih postavki:


a) šumama se mora gazdovati na bazi privrednog plana,


b) šumama moraju da upravljaju stručnjaci.


Novi zakon predviđa i sve uslove za školovanje i unapređenje šumarskog osoblja.


Najhitnije u nacrtu novog zakona jesu mere za unapređenje šumarstva pri čemu se


izbegava princip prinude već je težište da se to postigne metodom pomoći, stimu


lacije i ubeđivanja.