DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1958 str. 6     <-- 6 -->        PDF

Smanjivanje sječivog etata do prihodnih mogućnosti šuma kao i nepovoljnija
struktura drvnih sortimenata zahtijevaju precizniju obradu i
maksimalno iskorištenje sirovina, što je teško i nemoguće postići na dotrajalim
i zastarjelim postrojenjima s jedne strane, a s druge strane nema
suvremenih postrojenja za preradu drveta na načine, koji se danas primjenjuju
u razvijenijim zemljama.


Ovakovo stanje postrojenja drvne industrije kao i stanje šumskog
fonda moralo je imati odraza i u perspektivnom razvoju ove privredne
grane. >.


U cilju rješavanja problema deficita rezane građe četinjara, velikih
količina prostornog drveta (naročito bukovog), visokog učešća prorednog
materijala u sječivim etatima, zastarjelost postojećih pogona i odsutnost
postrojenja suvremene prerade drveta, perspektivni program razvoja
drvne industrije predviđa slijedeće:


— podizanje novih postrojenja za izradu umjetnih ploča;
— podizanje novih postrojenja za kemijsku preradu drveta;
— rekonstrukciju i modernizaciju postojećih postrojenja.
Izgradnjom novih postrojenja predviđa se, da bi se koncem 1961. god.
postigla proizvodnja:


— umjetnih ploča do 38.000 tona
— poluceluloze do 15.000 tona
— fagoceluloze do 25.000 tona
Rekonstrukcijom postojećih postrojenja kao i proširenjem proizvodnje
u kemijskoj preradi drveta predviđa se, da bi bio indeks proizvodnje
u 1961. godini prema proizvodnji u 1956. godini kod:


— suhe destilacije 250
— proizvodnje celuloze . . . . 512
— drvenjače ........ 450
— papira 165
K tomu se predviđa nova proizvodnja kartona od 8000 tona i kartonskih
sanduka od 12.000 tona.
Rekonstrukcijom i proširenjem postrojenja finalne mehaničke proizvodnje
predviđa se povećanje proizvodnje:


— šper- i panel ploča . . 238°/»
— namještaja 190´/»
— parketa ....... 155"/»
— građevne stolarije . . 416´°/o
— ostalih finalnih proizvoda 134»/o
Radi boljeg i većeg iskorišćenja pilanske oblovine, koja se je i po
količini i po kvalitetnoj strukturi izmjenila, predviđaju se perspektivnim
programom rekonstrukcije pilanskih postrojenja izmjenom dotrajalihzastarjelih strojeva a s time u vezi bit će potrebno uskladiti kapacitete
sa sirovinskom bazom.
Ovako predviđenim razvojem drvne industrije odlučno se pristupa
rješavanju osnovnih problema šumske privrede u cjelini.