DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1958 str. 57     <-- 57 -->        PDF

organi ako isključujemo zajednicu za zaštitu nemačke šume (Schutzgemeinschaft
Deutscher Wald) koja je svenemačka dobrovoljna društvena organizacija. U drugim
nemačkim zemljama se unapređenjem šumarstva bave još i poljoprivredne i industriske
komore.


Postojee i federalne organizacije za unapređenje šumarstva kao što je Nemački
šumsko-privredni savet (Deutscher Forstwirtschaftsrat) i Nemački savet za drvnu
privredu (Deuscher Holzwirtschaftsrat) koji su savetodavni organi savezne vlade.


Nemački šumsko-privredni savet sastavljen je od pretstavnika svih zainteresovanih
za unapređenje šumarstva — svi šefovi zemaljskih državnih šumskih
uprava, pretstavnici komunalnih šuma i pretstavnici saveza nemačkih sopstvenika
šuma, uključivo pretstavnike komora kao reprezentante seljačkih šuma. Savet ima
svoje stručne odbore koji se bave određenim stručnim problemima. I Savet i njegovi
odbori imaju svoje redovne godišnje sastanke i skupštine. Savet ima svoj radni
program. Sadašnji radni program se odnosi na povećanje šumske proizvodnje i
izrađen je 1953. godine.


Prirodno je da u organe unapređenja šumarstva treba računati sve institut«
i zavode za šumarska istraživanja. Ovih ima u znatnom broju. Tako ima samo Zavod
za šumarska istraživanja (Šumarski fakultet) u Münchenu 10 instituta: za gajenje
i uređivanje šuma; za šumarsku politiku i poslovanje šumskih gazdinstava; za nauku


o prinosu; za premer i otvaranje šuma; za biološka istraživanja drveta i eksploataciju
šuma; za semenarstvo i šumsku genetiku; za pedologiju i nauku o šumskom staništu;
za šumsku botaniku, za primenjenu zoologiju; za meteorologiju. Od brojnih drugih
instituta treba pomenuti Savezni zavod za istraživanje u oblasti tehnologije drveta
u Reinbecku kao i Institut za naučnu organizaciju rada u šumarstvu takođe u
Reinbecku.
U Austriji se unapređenjem šumarstva bave, pored organa državne šumske
uprave i šumarsko tehničke službe pri zemaljskim vladama i srezovima, naročito
Savezni zavod za šumarska istraživanja (u Mariabrunu) i sve poljoprivredne komore
pojedinih austriskih zemalja. Rad na unapređenju šumarstva naročito je intenzivan
kod poljoprivrednih komora gde je usmeren na unapređenje seljačke šumske privrede
tj. gazdovanja seljačkim šumama.


Da bi mogle savladati ovaj vrlo obiman posao postoje kod svih poljoprivrednih
komora odelenja za šumarstvo koja imaju različiti broj stručnjaka u pojedinim
austriskim zemljama. U komori poljoprivrede G. Austrije postoje dva odelenja:
Odelenje za šumarstvo i Odelenje za drvnu privredu čiji šefovi zamenjuju jedan
drugoga. Odelenje za drvo ima dva referenta i dve pomoćne snage. Odelenje za šumarstvo
ima u centrali sedam stručnjaka i tri pomoćne snage. Ono se deli u pet
referada: za ritske šume; za procenu šteta (koju čine razne industrije u šumi); za
nastavu i propagandu; za izradu projekata za otvaranje šuma; za šumarske akcije.


Poljoprivredna komora Štajerske ima u svom odelenju za šumarstvo sledeće


referate: za otvaranje šuma; za školstvo i propagandu; za gajenje i zaštitu šuma; za


uređivanje šuma. Zajedno sa spoljnim službama ima odelenje dvadeset stručnjaka.


Pored šumarske službe u zemaljskim poljoprivrednim komorama postoje još


i pri sreskim seljačkim komorama (kojih ima ponekad i više u jednom političkom


srezu) šumarski stručnjaci kao savetodavci ili kao sekretari (Donja Austrija). Ovi


najtješnje sarađuju sa šumarskom službom komora i pripremaju seljake za sve


akcije koje komore pređuzimaju.


I u Austriji postoji Savezni savet za drvnu privredu (Bundosholzwirtschaftsrat).


S druge strane sve zemaljske komore obrazuju svoj zajednički organ tzv. Konfe


renciju pretsednika poljoprivrednih komora koja ima. takođe svoj mali stručni


aparat.


Organom za unapređenje šumarstva može se donekle smatrati i austriska ko


mora za trgovinu i industriju koja se bavi i unapređenjem drvne privrede.


Pored toga postoji u Austriji i Institut za istraživanje drveta koji je organ
austriskog društva za istraživanje drveta (OGFHE). Jedna masovna organizacija
koja se bavi propagandnim delom unapređnja šumarstva jeste tzv. zeleni front
(Grüner Front) u čijem se rukovodstvu nalaze obično najistaknutiji šumarski
stručnjaci.