DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1958 str. 56     <-- 56 -->        PDF

Napred smo već podvukli da je došlo do znatnih promena u praktičnom uređivanju
šuma na bazi novih pogleda na otvaranje šuma (privlačenje drveta). Tako se
područja eksploatacije danas dele na jedinice privlačenja (Bringungseinheiten) prema
načinima privlačenja odnosno vrsti transportnih naprava koja se primenjuju.


Privlačenje u planinskim šumama


Predmet posebne brige šumarskih stručnjaka i naučnika Nemačke i Austrije
jeste privlačenje drveta u planinskim šumama. Ovo je pitanje najtešnje povezano
sa pitanjem otvaranja planinskih šuma o kome smo napred govorili. Koliko se značaja
i važnosti pridaje ovom problemu može se videti iz činjenice da se ovo pitanje
izučava kako na najvišem naučnom nivou (već spomenuti Institut za biologiju drveta
i iskorišćavanje šuma) tako i u posebnoj školi za šumske radnike smeštene u Bavarskim
Alpama (Laubau). Škola za šumske radnike u Laubau-u gradi svoje obučavanje
radnika na principu da se u planinskim šumama ne može govoriti o gajenju
dok se ne rese problemi privlačenja. Prirodno je da se kod toga radi o savremenim
metodama privlačenja sa vinčevima, žičarama (heliokopterima i cepelinima). Međutim,
nisu sasvim napuštene ni primitivne metode (privlačenje rižama-vodiljama
»Loite«).


Pokretne riže ili riže vodilje našle su danas veliku primenu u visokoplaninskim
predelima zato što, za razliku od klasičnih drvenih riža, ne troše nikakav materijal
(drvo) jer se grade od samog drveta koje se privlači bez da se obdelava ili ma čim
ošteti. Na taj način sa završnim privlačenjem nestaje automatski i sama riža. Pored
toga je gradnje pokretnih riža nesrazmemo jeftinija od stalnih. Obično 1 m obične
riže 20 DM a pokretni ispod 1 DM, u najtežim slučajevima 1,80 DM. U prošeku se
100 m pokretne riže može izgraditi za 32 časa (4 radnika za 8 radnih časova).


Velika prednost pokretnih riža (Loite) jeste pored ostalog i u tome što se drvo
pušteno preko njih skoro nikako ne oštećuje dok je to kod klasične riže normalna
pojava. Usled toga je tako privlačeno drvo vrlo traženo i postiže veće cene zbog
boljeg kvaliteta i bezopasnog piljenja.


Prednos »Loiti« je u tome što se njima može spuštati i dugačka građa (Langholz),
što drvo koje se njima pušta ne mora imati špronca čime se ušteđuju troškovi
izrade.


Upotreba »Loiti« u privlačenju unela je niz drugih novih momenata u ceo sistem
i organizaciju doturan ja drveta od kojih treba naročito istaći vanrednu mogućnost
prilagođavanja terenu.


Razume se da »Loite« ne mogu u potpunosti da savladaju privlačenje u planinama.
Ono mora biti dopunjeno savremenim napravama u prvom redu žičarama.
Privlačenje treba da predstavlja dobro smišljenu kombinaciju različitih metoda i
naprava koji prema konkretnim terenskim uslovima daju najekonomičnije rešenje.


Od žičara dolaze samo izuzetno u obzir Wiessen-žičare jer zahtevaju relativno
dugo vreme za izgradnju odnosno premeštanje a ekonomične su samo kod većih
količina drvne mase (najmanje 600 m3) na potezu privlačenja.


U Bavarskoj primenjuju metode privlačenja žičarama koje se isplaćuju i za
najmanje količine drveta. To su žičare dužine žice do 300 m, prečnika 14 mm. Za
veće dužine tj. do 600 metara upotrebljava se prečnik 17 mm. Žičara od 300 m sa
14 mm prečnika može se podići od 4 radnika za 4 časa ako se mašina i ostali pribor
već nalazi na licu mesta.


Pored upotrebe žičara koristi se i obično uže za spuštanje kao i gvozdene žice
na ručne i motorne vinčove. Kod toga je izvlačenje ili spuštanje stabala u ćelom
(neovršenih a sa nekoliko zelenih grana tzv. »Vogelsang«) pokazalo da se ćelo privlačenje
može odvijati vrlo lako i bez ikakvih smetnji u kretanju.


Organi službe za unapređenje šumarstva


I u Nemačkoj i u Austriji postoje razni organi službe unapređenja šumarstva.


U Nemačkoj nema u tom pogledu jedinstvenosti već je to različito u pojedinim
nemačkim zemljama. Tako je na primjer u Bavarskoj celokupna javna služba unapređenja
šumarstva u rukama državne uprave te pored ove ne postoji drugi zvanični


54