DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1958 str. 50     <-- 50 -->        PDF

SAOPĆENJA


ING. BRANISLAV ŠIKIC:


SA JEDNOG STUDISKOG PUTOVANJA*


Organizacija i upravljanje u šumarstvu


Za Zapadnu Nemačku karakteristično je da je šumarstvo stvar zemalja a ne
Saveza dok je u Austriji to sasvim obrnuto, šumarstvom se bavi S ave z a ne zemlja.
Ovim principima prilagođeno je i zakonodavstvo u šumarstvu a i organizacija šumarske
službe.


Što se tiče organizacije šumske privrede i šumarske službe ne postoji jednoobraznost
u svim zemljama Nemačke dok, međutim, toga ima u Austriji.


U Bavarskoj sprovedena je najstroža unifikacija šumarske službe. Država kao
privrednik koji upravlja i gazduje državnim šumama stapa se sa državom kao nadzornim
policiskim organom koji bdije nad izvršavanjem zakona i propisa u šumarstvu.
I još dalje, državna šumska uprava savetuje šumo-sopstvenike seljake i stara
se za unapređenje gazdovanja u njihovim šumama.


U drugim nemačkim zemljama ima znatnijih otstupanja od ovakvih oblika
organizacije.


U Austriji imamo tipičan slučaj bifurkacije šumarske službe. Država kao
šumoprivrednik ima posebnu organizaciju koja upravlja i gazduje državnim šumama,
dok se država kao vrhovni organ nadzora u šumarstvu i kao polieiski organ javlja
sa posebnim organizacionim sistemom t. zv. šumarsko-tehničkom službom počev od
šumarske službe kod političkog sreza preko Zemaljske šumarske inspekcije do
šumarskog sektora u Ministarstvu za poljoprivredu i šumarstvo. U licu ministra
objedinjavaju se ove dve odvojene službe.


Pored šumarskih službi kod državne službe postoji još i šumarska služba kod
poljoprivrednih komora zemalja i seljačkih komora u srezovima. Šumarske službe
kod komora staraju se praktično najviše za seljačke šume jer veliki posedi imaju
svoju sopstvenu stručnu organizaciju.


Što se tiče lova, sada, jedna polovina državnih šuma data je kao lovište pod
zakup, a druga polovina se iskorišćava u režiji. Osnovna organizaciona jedinica
šumarstva objedinjava i službu lova.


Organizacija i realizacija istraživačkih radova u šumarstvu


U Zapadnoj Nemačkoj pojedine zemlje nejednako tretiraju organizaciju naučnoistraživačke
službe u šumarstvu. Ukoliko se radi o državnim istraživačkim institucijama
Bavarska se odlikuje od svih ostalih nemačkih zemalja time što su šumarska
istraživanja integrisana sa visokoškolskom nastavom u jedinstvenu organizaciju.
Münchenski zavod «a šumarska istraživanja je ujedno i šumarsko odeljenje fakulteta
za državnu privredu münchenskog univerziteta. Freiburg i Göttingen imaju
takođe visoke šumarske škole (fakulteti) ali je istraživačka služba odvojena od njih
organizaciono.


Kao što münchenski zavod za šumarska istraživanja odgovara šumarskom


fakultetu tako njegovi instituti odgovaraju katedrama.


U Austriji je istraživačka služba u šumarstvu organizaciono potpuno odvojena
od škola. Postoji savezni zavod za šumarska istraživanja u Mariabrunnu, koji je
danas smešten u dve zgrade, staroj u Mariabrunnu i novoj u Schönbrunnu.


* Ekipa od šest jugoslovenskih stručnjaka izvršila je u leto 1956 godine studisko
putovanje u Zapadnu Nemačku i Austriju po temi »šumarska politika nekih
evropskih zemalja«. Putovanje se obavilo u okviru Američke Tehničke pomoći Jugoslaviji
(ICA). Donosimo onaj deo izveštaja sa ovog putovanja podnetog Upravi za
ekonomsku i tehničku pomoć SIV-a koji, smatramo, da će biti od interesa za širi
krug naših čitalaca šumarskih stručnjaka.