DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1958 str. 49     <-- 49 -->        PDF

zamuljivanju ili bi pak voda odnijela zemlju, koja se nalazi oko posađene bilje, pa
bi uvijek imali veliki posao oko čišćenja biljaka od zamuljenja ili oko donosa nove
zemlje za zamjenu one, koju je voda odnijela.


Kad bi se pravodobno ova gola površina obzidala suhozidom, te na strmim položajima
podigli rustikalni podzidi za zaštitu tla od daljnjeg ispiranja, moglo bi se
pošumljavanje vršiti sa zajamčenim uspjehom od barem 80°/o bez obzira na sušu
za vrijeme ljeta. Bez obrambenog zida, rustikalnih podzida u najboljem slučaju
moglo bi se računati na uspjeh od 20—30°/o, a vjerojatno pošumljavanje ne bi bilo
uspješno. Osim toga ne bi se jako strmi položaji uopće mogli posumiti te bi ostale
vječite praznine.


Što se pak tiče melioracije još postojeće degradirane državne šume na Učki, kojoj
prijeti potpuna propast možemo kazati za sada samo to, da bi bilo hitno potrebno
podizanje rustikalnih podzida t. j . osigurati zemljište od daljnjeg ispiranja i osiromašenja.


Koliko bi trebalo takvih podzida nije nam moguće točnije navesti, jer je veći
dio šume Učke na velikim strminama. Međutim neću puno pogriješiti ako kažem, da
bi ih isada trebalo podignuti od 4000—5000 tm sa utroškom od 900 dinara po tm t. j .
za 5000 tm 4,500.000 dinara.


Sume, koju posjeduju razni privatnici su na čitavoj površini Učke jako degradirane
i jako zakržljale, te im prijeti potpuna propast, ako se odmah to ne spriječi.
Već sada ima oko 6 ha potpune goleti.