DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1958 str. 45     <-- 45 -->        PDF

DEGRADACIJA ŠUME NA UČKI
Ivan Draščić — Opatija


Da bi pobudili što veći interes za hitno preduzimanje efikasnih mjera
za spriječavanje daljnjeg propadanja šume na Učki odlučili smo, da u najkraćim
crtama iznesemo, koliko je nama poznato, glavne uzroke degradiranja
ove nekada vrlo lijepe šume. Prije toga potrebno je da damo kratak
historijat ove šume, da opišemo geološke i pedološke prilike planine Učke
i da kažemo, da će se naša razmatranja odnositi isključivo na uži dio Učke
i to od cea 750 m nadmorske visine pa do najvišeg vrha Učke 1396 m t. j .
na površinu koja je najjače izložena degradaciji i ispiranju zemljišta.


Ova površina nalazi se između slijedećih međaša: na sjeveroistoku
cesta Rijeka—Pazin, na istoku sjenokoše raznih privatnika. Na jugu i jugoistoku
privatne sjenokoše i put koji vodi do sela Mala Učka. Na jugozapadu,
zapadu i sjeverozapadu čestice raznih privatnika iz Male, Vele
Učke i Vranja te cesta Rijeka—Pazin. Cjelokupna površina između navedenih
međaša iznosi oko 360 ha državne šume. Od toga 190 ha goleti raznih
privatnika.


Jugoistočni, istočni i sjevero-istočni dio prije omeđašene šume bio je
do svršetka drugog svjetskog rata vlasništvo općine Lovran odnosno poreznih
odlomaka: Oprić, S. Francisko Lovran i Tuliševica;
taj je dio poslije rata prešao u posjed narodne vlasti.


Jugozapadni, zapadni i dijelom sjeverozapadni dio ove šume, koji je
do svršetka drugog svjetskog rata spadao pod upravu kotara Pazin, bk>
je još ranije podjeljen među pravoužitnike iz sela Vela Učka i Vranje.


Granica između privatnog i državnog posjeda Učke teče uglavnom
po bilu ove planine.


Geološku podlogu tla na kom raste ova šuma tvori uglavnom vapnenac
i dolomit a mjestimice, na zapadnom dijelu, dolazi i lapor. Reljef
zemljišta je isprekidan, obiluje manjim i većim strminama. Tu i tamo
pojavljuju se manje ravnice, kotline, vrtače i slično. Tlo je plitko do jako
plitko (jer je isprano) srednje duboko i duboko između pukotina u kotlinama
i vrtačama. Zemlja je uglavnom crvenica i planinska crnica.


Prijašnje stanje šume.


Suma na sjeveroistočnom dijelu planine Učke, sada u posjedu države,
bila je prije 50 godina u vrlo dobrom stanju. Može se kazati da je to bila
prašuma čiste (bijele) bukve. Da je zaista ona bila takva, može se danas
ustanoviti po mnogobrojnim panjevima iznad 1^00 m nadmorske visine.
U pojedinim uvalama i vrtačama bilo je bukovih stabala i do preko 30 m
visokih, koja su do 20 m visine bila bez ijedne grane. Međutim jugozapadni
dio planine Učke na površini od oko 50—60 ha bio je već tada jače ogoljen.


Zapadni i sjeverozapadni dio šume na Učki, koji je tada spadao pod
upravu kotara Pazin i bio prije tog vremena podijeljen između pravoužitnika,
već je tada bio jače iskorišten, ali se još uvijek nalazio u prilično
dobrom stanju.