DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1958 str. 37     <-- 37 -->        PDF

II.
Studija o sastojinama Pančićeve omorike jednog škotskog doktoranda


(Philip Wardl e — Picea omorika in its Natural Habitat —
»Forestry« Vol. XXIX. 1956. No 2. S. 91—117)


Na inicijativu profesora uzgoja šuma na Univerzitetu u Edinburgu
Dr. H. M. Steve n-a autor P. Wardle uzeo je za svoj diplomski, odnosno
doktorski rad istraživanje sastojina Pančićeve omorike u Bosni i
Srbiji. Tokom 1954 godine izvršio je tu svoju namjeru proputovavši kroz
naše predjele i zadržavši se dulje vremena u sastojinama Pančićeve omorike
u okolici Višegrada (Gostilja i Stolac) i Foče (Radomišlje).


U njegovom radu, u kojem se nalaze obrađena zapažanja i vlastita
mjerenja na terenu, dat je kraći uvod u kojem je istaknuto značenje Pančićeve
omorike u šumarstvu, njena »geološka prošlost« kao i moderna
taksonomija prema Dallimor-e i Jackso n-u. Po ovim autorima
postoje u rodu Picea tri sekcije. Sitkanska smrča (P. sitchensis), koja se je
nekad smatrala najbliže srodnom našoj omorici nalazi se u posebnoj sekciji
»Casista«, a sa našom omorikom u sekciji »Omorika« nalaze se tri vrste:
Picea breweriana. S. Wats sa zapada Sjeverne Amerike, P. brachytyla
Pritzel iz Istočne Azije i Japana i P. spinulosa Henry sa Himalaja.


Naučni naziv omorike povezan je sa autorom Bol i e-om, jer, kao
što je poznato, P a n č i ć je omoriku opisao kao »felu« nekadašnjeg širokog
roda Pinus. Prema tome naziv — Picea omorika (Pančić) Bolle — odgovara
pravilima nomenklatura, premda smo mi više skloni da ga uzimamo
samo sa oznakom autora P a n č i ć a.


U nastavku rada govori se o istorijatu otkrića Pančićeve omorike kao
i o današnjem njenom prirodnom rasprostranjenju. Tu su uzeti podaci
naših autora i naša karta koja je objavljena 1951 godine. Kraće poglavlje
govori o ulozi šumskih požara u sastojinama omorike kao i o nastojanjima
da se te sastojine zaštite putem jednog većeg rezervata (Zvijezda Planina
u Srbiji). Za prikaz klimatskih prilika uzeti su podaci Tregubov a (1934)
za stanice Semeč i Borike. Vrlo kratko su navedeni topografski (geografski)
geološki i pedološki podaci. Pedološke prilike u sastojinama Pančićeve
omorike prikazane su i u dodatku na kraju rada. To su analize tla iz sastojina
na Tari Planini u Srbiji koje su objavili D. V. Poledica i P. Stank
o v i ć 1950 godine, a autor ih je zaboravio navesti kao takve (osim što
je naveo odnosni rad u popisu upotrebi jene literature).


Iza ovih općih napomena, u radu su navedeni nešto detaljnije opisi
staništa Pančićeve omorike na onim lokalitetima koje je autor obišao, kao
i na onim za koje je našao podatke u našoj literaturi. Tu su detaljnije opisana
staništa Radomišlje, Viogor, Stolac, Gostilja, Trenica, Crvene Stijene
i Crveni Potok (zapravo Mitrovac na Tari Planini). U ovim podacima
nema, nažalost, ništa novog što bi trebalo istaknuti.


Autor je pokušao i da obradi kartografski područje Gostilje i Stoc»,
ali mu je uspjelo dati samo jednu, nešto detaljniju skicu na kojoj osim
sastojina Pančićeve omorike dolaze do izražaja »poljoprivredne zone«,
šikare (ali kakvog sastava?), »šume i pašnjaci«5 »zona borova« mješovite


s Ovdje se vjerovatno namjeravalo označiti pašnjake sa pojedinim manjim
skupinama drveća i grmlja.


35