DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1958 str. 32     <-- 32 -->        PDF

Za privredne i raznolike tehničke svrhe može postojanje aerosnimaka
i njihov direktan studij odnosno samostalno mjerenje na njima imati veće
značenje, nego li — inače dragocjen — finalni geodetski proizvod, t. j .
redovita signaturna karta ili plan, koji predstavlja dešifriran, te izveden
u mjerilu i projekciji ipak samo ekscerpt onog bogatstva detalja što ga
sadrži aerosnimak.


Iz zajedničkog studijskog i iskustvenog rada u vezi sa interpretacijom
trebalo bi da se izradi i jedan jugoslavenski ključ — čitanka za dešifražu
aerosnimaka, koja bi istodobno povezivala dragocjene rezultate i iskustva
pojedinih struka. Jasne tragove formiranja ovakve čitanke zapazili smo
u Zavodu za fotogrametriju Tehničkog fakulteta u Zagrebu. Poželjno bi
bilo da se i taj rad podupre odnosno privede kraju.


Na temelju svega iznesenoga predlažem, da se:


a) pitanje termina za pripremu terena za aerosnimanje,
b) pitanje doprinosa fotogrametrijskog premjera za reambulacijeslične zahvate te
c) pitanje aerosnimanja za interpretacijske svrhe
razmotri u Komisiji za metode rada ovoga Kongresa i zatim prema potrebi
donesu odgovarajući zaključci.«


Zaključci


Komisija za metode rada II. Kongresa geodetskih inženjera i geometara
FNRJ u svojim zaključcima iznosi između ostalog:


»Aerosnimanja treba prilagoditi potrebama pojedinih struka«, i »Fotogrametriju
treba koristiti u našoj zemlji za sve radove, gdje je to ekonomski
opravdano.«


Kod primjene aerosnimanja za šumarske svrhe, a u vezi s pitanjem
ekonomičnosti treba razlikovati dva slučaja.


Radi li se o samom aerosnimanju (na pr. za interpretacijske svrhe ili
radi manjih lokalnih mjerenja) bez geodetskih pripremnih ili naknadnih
radova, to se — obzirom na sadašnje troškove aerosnimanja (na pr. u
približnom mjerilu 1 :10.000 cijena koštanja po 1 ha 50 Din) — može
reći da pitanje ekonomičnosti nije nepodnošljivo.


Radi li se naprotiv o aerosnimanju, kojemu je cilj sistematska izrada
geodetskog operata, (ovdje dolaze do primjene prethodni i naknadni
geodetski terestrički radovi), najekonomični]i put bit će suradnja s ostalim
institucijama u času, kad one vrše aerosnimanja. Nezavisni sistematski
aeropremjer bit će ekonomski opravdan, ako postoji neposredna,
realna potreba za potpuno novim premjerom s ciljem da se što prije dođe
do planova sa situacijom i konfiguracijom, jer je — u usporedbi s klasičnim
geodetskim premjerom — aeropremjer u toj situaciji najekonomičniji
put.