DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1958 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


GLASILO ŠUMARSKOG DRUŠTVA HRVATSKE


GODIŠTE 82 JANUAR — FEBRUAR GODINA 1958


PERSPEKTIVNI PLAN RAZVOJA ŠUMARSTVA I DRV. INDUSTRIJE


U NR HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE OD 1957. DO 1961. GODINE


Ing. Matej Butković, Zagreb


Savezni društveni plan privrednog razvoja Jugoslavije od. 1957. do
1961. godine postavio je ekonomsko-političke ciljeve i zadatke u cilju
rješavanja problema i ostvarenja daljnjeg napretka u razvoju proizvodnje
i socijalističkih proizvodnih odnosa.


Na osnovu tako postavljenih ciljeva donesen je društveni plan privrednog
razvoja NR Hrvatske za isto vremensko razdoblje.
Dosadašnji razvoj proizvodnih snaga, geografski položaj i privredna
bogatstva određuju proizvodnu politiku NR Hrvatske u sklopu FNRJ.


Ovdje ćemo iznijeti zadatke i ciljeve društvenog plana privrednog
razvoja NR Hrvatske, i to onog dijela, koji se odnosi na oblast šumarstva
i drvne industrije.


a) Šumarstvo
Najprije ćemo u osnovnim crtama razmotriti poslijeratni razvoj šumarstva.
Rezultati tog razvojnog perioda odlučno su utjecali kod zacrtavanja
smjernica i rada u perspektivnom programu ove oblasti.
To razdoblje možemo podijeliti na dva dijela:
prvo razdoblje do 1951. godine i drugo od 1952. do 1961. godine.


Period do 1951. godine karakteriziraju velike sječe diktirane potrebom
zemlje na jednoj strani i nedovoljna ulaganja za obnovu i unapređenje
šumskog fonda na drugoj strani.


U drugom periodu karakteristično je postepeno smanjivanje nivoa
sječa i sistematsko prilaženje obnovi i unapređenju šumskog fonda.


Najveća sječa dosegla je 1949. godine visinu dvostrukog sječivog etata.
Ovakove sječe zahtijevale su, od brojno nedovoljno kadra, ogromno zalaganje
u raspoređivanju sječa u cilju očuvanja principa potrajnosti. Za ovaj
period karakteristično je, unatoč nedovoljnog kadra i pomanjkanja sredstava,
da su u tom vremenu vršena pošumljavanja na velikim površinama.
Tako na pr. tretirana površina 1950. god. veća je za 203°/» od tretirane
površine u 1938. godini. Uspjeh tih radova u prosjeku je bio ispod 50°/»;
Daljnji jedan od značajnih radova bila je prva inventarizacija šuma. Ovako
opsežni radovi sasvim su potisnuli radove na njezi i melioraciji šuma.