DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1958 str. 29     <-- 29 -->        PDF

Dr. Zdenko Tomašegović, Zagreb


O PROBLEMATICI AEROSNIMANJA ŠUMSKIH POVRŠINA


(Some problemo in taking aerial photographs of forest areas)
Izlaganja autora na II. Kongresu geodetskih inženjera i geometara FNRJ
održanom u Ohridu od 13. do 17. X. 1957.


»U vezi sa problematikom aerofotogrametrijskog snimanja, a naročito
šumskih površina u FNRJ, dozvolite mi da iznesem nekoliko pitanja
odnosno misli osnovanih na dosadašnjim zapažanjima i iskustvima.


Sezona snimanja


Prvo pitanje, koje je u vezi s aerofotogrametrijskini snimanjima šumskih
površina, a koje bih htio ovdje dotaknuti, jest pitanje sezone snimanja.
Problem se može promatrati s gledišta topografskog, dakle s gledišta
geodete-restitutora i s gledišta netopografskog, dakle s gledišta na
pr. botaničara, fitocenologa, šumara-interpretatora. S gledišta restitutora,
koji želi dati konfiguraciju terena, poželjni su snimci, kada vegetacija (i
to listopadna vegetacija) stoji bez lista. S gledišta netopografskog na pr.,
s gledišta šumara-interpretatora kod primjene panhromatskog materijala
na terenima obraslim listopadnom ili mješovitom šumom vrlo je povoljan
momenat, da se snimanje obavi nakon početka vegetacije, dakle nekako
od sredine aprila do konca maja u zavisnosti o geografskoj širini i nadmorskoj
visini. Što je položaj lokaliteta južniji i niži snimanje treba izvršiti
uglavnom ranije i obratno. Kada postoje razlike u vremenu početka
listanja, tada može naročito prvi dio spomenute sezone dati uvida u stereoskopsku
fizionomiju vegetacije obzirom na različite vrste drveća, a tako


— manje ili više — obzirom na nepotpuno razvijen list i u stereoskopsku
fizionomiju terena. Što dalje u vremenu (prema ljetu) naprijed to nastaju
sve teže okolnosti i za restitutora i za interpretatora.
Za izvršenje snimanja postoji malo izgleda baš u počecima vegetacije
budući da je to, unaprijed propisano vrijeme, koje bi bilo od interesa za
geodetu-restitutora kao i za šumara-interpretatora, relativno kratko.


Ako pripremne radove za aerosnimanje započnemo tek u proljeće, a
pri tome nastanu eventualne vremenske poteškoće, te pripreme mogu
zategnuti snimanja i do ljeta. Tada se susrećemo s neugodnom okolnosti
da šumsko drveće zastire tlo svojim krošnjama. U takvoj situaciji često
se konfiguracija terena aproksimira stereoizmjerom po krošnjama drveća,
komu je sada potrebno poznavati visine. Javlja se dakle potreba za
mjerenjem visina stabala. Izmjerene visine stabala daju elemente za
visinski prijelaz sa krošanja na tlo. To će mjerenje, i konačan rezultat t. j .
iscrtana konfiguracija terena biti to uspješniji što su šume jednoličnije
po uzrastu, a mjerilo kartiranja sitnije. Za regije s razvedenom morfologijom
terena, gdje sklopljena listopadna šuma dolazi na raznim ekspozicijima,
inklinacijama ili visinama, a kartiranje se vrši u krupnom mje