DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1958 str. 26     <-- 26 -->        PDF

Sloj grmlja pokriva prosječno 30% površine tla. Po stepenu nazočnosti,
izuzev vrsta drveća, ističe se Eosa arvensis, Evonymus latifolia.
Daphne mezereum, Staphylea pinnata, Rhamnus cathartica, Rubus idaeus
i t. d. Diferencijalna vrsta je Evonymus latifolia, koja u ovoj asocijaciji
također dolazi mnogo stalnije i brojnije nego u bukovoj šumi.


Sloj prizemnog rašća pokriva prosječno 60% tla. Diferencijalne vrste
asocijacije u tom sloju su Polypodium vulgare, Asplenium trichomanes,
Moehrhigia muscosa, Phyllitis scolopendrium, Valeriana tripteris, Homogyne
silvestris i Calamagrostis varia. Vrste Valeriana tripteris i Homogyne
silvestris nisam našao u plohama Zagrebačke gore. Calamagrostis
varia dominira u inicijalnim fazama na Kalniku i Ivanščici, a u optimalnim
i terminalnim fazama dolazi vrlo rijetko izuzev u sjevernom graničnom
području Gorskog Kotara.


Vrste sveze i reda brojno su zastupane. Redoslijed je prema stepenu
nazočnosti ovaj: Carex digitata. Mercurialis perennis, Mycelis muralis.
Cyclamen europaeum, Galium silvaticum, Senecio ovirensis i t. d.


Među pratilicama ima dosta termofilnih elemenata, vrsta sveze Orne-
to-Ostryon Tom. kao Peucedanum oreoselinum, Sedum maximum, Chrysanthemum
corymbosum, Melittis melisophyllum i t. d. koje su na tabeli
posebno izdvojene. Preostale pratilice su Hieracium murorum, Fragaria
vesca, Solidago virga aurea, Galium lucidum, Convallaria maialis i t. d


Sloj mahovina pokriva 20% površine tla. Najobilnije dolaze ove vrste:
Ctenidium moluseum, Plagiochila asplenioides, Neckera crispa i Tortela
tortuosa.


Iz florističkog sastava vidljivo je, da šuma lipe i tise pripada svezi
Fagion iüyricum Horv. Od ostalih zajednica sveze razlikuje se vrlo jako
Asocijacija ima jasno izraženu individualnost u florističkom i ekološkom
pogledu. Karakteristična vrsta tisa, deset diferencijalnih vrsta i veći broj
pratilica, vrsta sveze Orneto-Ostryon, kao i orografski i edefatski odnosi
daju joj posebno obilježje,


Tilieto-Taxetum razlikuje se po sastavu i ekologiji od sličnih švicarskih
zajednica Taxeto-Fagetum (Etter 1947), T. — F. fraxinetosum (Moor
1952) a naročito od T. — F. festucetosum (Moor 1952, Kuoch 1954). Tilieto-
Taxetum je po svom sastavu mnogo termofilnijeg karaktera i nastanjuje
skeletnija tla.


Po svom florističkom sastavu razlikuje se naša zajednica i od ekološki slične
asocijacije, koju je u Mađarskoj opisao Zölyomi (1950 g.) pod imenom Orno-Fageto-
Caricetum albae.


Odlučio sam se za naziv Tilieto-Taxetum, a ne za Taxeto-Fagetum
croaticum (premda je i to ime vrlo dobro) zbog toga što bukva nije prisutna
u dosta rasprostranjenoj inicijalnoj fazi..


4. Singenetski odnosi
Inicijalne, optimalne i terminable faze ove zajednice vrlo se lako
razlikuju po florističkom sastavu, ekologiji i izgledu.


Inicijalna je faza razvijena ili na strmim vapnenim stijenama ili na
kamenim blokovima. U raskidanom sloju drveća nema bukve. U sloju
prizemnog rašća ističu se biljke stijena kao Moehringia muscosa, Asplenium
trichomanes, i dr. uz obilje termofilnih elemenata sveze Orneto-
Ostryon Tom. Vrste sveze Fagion su malobrojne. U nekim plohama Za


/