DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1958 str. 25     <-- 25 -->        PDF

Staništa imaju posebnu mikroklimu s obzirom na svoj topografski
položaj i prilike tla. Od svih klimatskih elemenata najodlučniji su za život
temperaturni ekstremi. (Zimi 1955./56. smrzlo se je mnogo primjeraka).


Geološku podlogu sačinjavaju vapnene stijene raznih formacija. Vapnenac
proviruje na površinu od 20—100% u kompaktnim stijenama, većim
ili manjim kamenim blokovima ili samo ponegdje u manjim komadima.
Tlo je plitko, litogeno, humusno i karbonatno.


S:. 2. — Jedna sastojina Si. 3. — Prastara tisa
as. TJlieto-Taxetum Foto: Biffl


Tisa najviše strada od sječe, paše goveda (Vratno na Kalniku, Sovinjača
kod Kleka) i srneće divljači (Vitleni jarek na Ivanščici i drugdje).
Male štete primijetio sam od Cecidomyia taxi Jnchb. (Srnec u Zagrebačkoj
gori i drugdje).


3. Sociološke značajke i sistematski položaj
Tilieto-Taxetum je reliktna šumska zajednica koja se održala u sjeverozapadnoj
Hrvatskoj kao trajni stadij. Njen floristički sastav vidi se iz
priložene tabele koju sam sastavio na osnovu petnaest snimaka.


Sklop sloja drveća najčešće je prekinut. Njegova pokrovnost prosječno
iznosi 70% površine. Po brojnosti i stepenu nazočnosti ističe se u
prvom redu bukva, zatim mukinja, velelisna lipa, crni jasen, gorski javor,
mliječ, a u bolje očuvani msastojinama i tisa. Tisa je karakteristična
vrsta te asocijacije i na nju je gotovo isključivo vezana. Mukinja i velelisna
lipa su diferencijalne vrste asocijacije, s obzirom na ostale zadruge
sveze Fagion u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. One su ovdje mnogo stalnije i
brojnije nego u ostalim zadrugama sveze.