DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1958 str. 23     <-- 23 -->        PDF

o SUMI LIPE I TISE
(Tilieto-Taxetum)


Ing. Vjekoslav Glavač — Zagreb


O tisi, drvu neobičnih osebina, pisalo se kod nas vrlo malo. Gotovo se ništa
ne zna o sastojinarna i staništima u kojima ona dolazi. Zbog toga sam odlučio
proučiti nalazišta tise s biljnosociološkog gledišta. Na to me je potakla i činjenica,
da je tisa u nekim šumskim predjelima daleko brojnija nego što se misli i da zaslužuje
više pažnje u pogledu zaštite, uzgoja i iskorišćivanja.


Zahvaljujem prof. Milanu Aniću što mi je omogućio istraživanje. Zahvaljujem
također prof. Ivi Horvatu što me je upozorio na neke nedostatke u tabeli. Nadalje
zahvaljujem dr. Zlatku Pavletiću na determinaciji mahova. Na koncu zahvaljujem
prijateljima Mladenu Bifflu i Petru Prebježiću na priloženim fotografijama kao i
crtežima.


1. Fitosociološki položaj tise u NR Hrvatskoj
U Hrvatskoj tisa je prisutna u dvijema šumskim zadrugama. U planinskim
predjelima na jugu nalazimo je u šumskoj zajednici jele i trave
milave (Calamagrosteto-Abietum Horv.), a u brdski mpredjelima na sjeverozapadu
u novoj, kod nas još neopisanoj zajednici lipe i tise (Tilieto-
Taxetum). Vrlo rijetko dolazi u šumama bukve i jele (Fagetum abietetosum
Horv.) i u brdskoj bukovoj šumi (Fagetum montanum Horv.) i tada
uglavnom u sastojinarna, koje su topografski i singenetski vezane sa gornjim
zadrugama. U ostalim tipovima šuma tisa se pojavljuje vrlo. vrlo
rijetko i posve slučajno.


2. Rasprostranjenost i životne prilike šume lipe i tise
Zajednica Tilieto-Taxetum raširena je u Zagrebačkoj gori, Kalniku,
Ivanščici, Ravnoj gori, Maceljskoj gori, Samoborskoj gori i sjevernom
graničnom području Gorskog Kotara. Staništa te zajednice nalaze se ili
unutar, ili — što je češće — na rubovima klimaksno-vegetacijskog područja
brdske bukove šume i šume bukve i jele, uglavnom između 400 do
800 m nadmorske visine, na sjevernim ekspozicijama i nagibima od 30 do
90°. Orografske i šumsko vegetacijske odnose prikazuju priloženi profili.


SI. 1. — Inicijalna faza
as. Tilieto-Taxetum
Foto: Biffl