DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1958 str. 21     <-- 21 -->        PDF

pa će se minimum postići tako, da se parcijalne derivacije izjednače
s nulom


p=-n\ [n,f´(x,)F + k 0
dp, pi~
(13)
!?=-~[n 2f´)x ä)F + k 0, i t. d.


iz. čega slijedi
pi : pi : ps : . . . = ni f´ (xi) : ns f (xa) : ns f (x.i) : . (14)
Pretpostavimo li nadalje, da tarifna linija ima sasvim jednostavan oblik


V = f (x) = ax2 (15)
[što će biti tek onda, ako je oblikovisina u sastojini konstantna, t. j . jednaka
u svim debljinskim stepenima


V = g h f = f x2hf=ax2 -> -i h f - a]


4 4


onda će biti:
f (x) = 2ax (16)
što uvršteno u jednadžbu (14) daje


pi : p«: ps : . . . = ni xi : m X2 : ns xs : . . . , (17)


a to bi značilo, da će — uz zadani ukupni broj debljinsko prirasnih primjernih
stabala — griješka ukupnog volumnog prirasta biti najmanja,
ako se ukupni broj izvrtaka (odnosno broj primjernih stabala na kojima
se vade izvrtci) raspodjeli proporcionalno sumi prsnih promjera n; x; u
pojedinim debljinskim klasama.


Određivanje ukupnog volumnog prirasta sastojine nije jedini cilj
mjerenja pomoću izvrtaka. Želimo također da ustanovimo i to kakav je
debljinski i volumni prirast u pojedinom debljinskom razredu, pa i u
onom u kojem ima relativno malen broj stabala kao na pr. kod najdebljih
stabala u prebornoj šumi. U takovom slučaju nećemo se dakako pridržavati
baš točno omjera danog u formuli (17), jer bi prirast bio određen sa
premalenom točnosti baš u onoj klasi koja nas najviše interesira (te radi
toga treba u toj klasi uzeti više izvrtaka). Ipak omjer dan formulom (17)
treba da bude direktiva za rad pa treba nastojati, da se tom omjeru
približimo što je više moguće.


LITERATURA


[1J Meyer H. A.-Nelson F. B., Accuracy of forest growth determination based on


the measurement of increment cores, Bull. 547, Pennsylvania St. Coll., School of


Agric. 1952.
12] Lötsch F., Massenzuwachsermittlung durh Bohrspanproben unter Anwendung


mathematisch-statistischer Methoden, Z. Weltfortsw. 1953.