DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1958 str. 20     <-- 20 -->        PDF

t. j . pretpostavka neovisnosti standardne devijacije debljinskog prirasta
i prsnog promjera unutar jedne sastojine.
Ukupna griješka volumnog prirasta sastojine devijaciji debljinskog prirasta i o sumi, koja se nalazi pod korijenom u
jednadžbi (8); t. j . ta će ukupna griješka volumnog prirasta biti to veća,
što je veća standardna devijacija debljinskog prirasta oJX, zatim što je više
stabala i što je tarifna linija strmija, a to manja, što ima više izvrtaka.
No svi su ti faktori — osim zadnjeg — u jednoj određenoj sastojini određeni
i dani, te ih ne možemo mijenjati, tako da ostaje samo zadnji faktor


(t. j . brojevi stabala u pojedinim debljinskim stepenima, na kojima su
vađeni izvrći) kao faktor, kojim se može utjecati na veličinu griješke volumnog
prirasta sastojine. Taj faktor djeluje tako, da veličina griješke
pada, ako broj izvrtaka raste, što je dakako jasno a priori. No postavlja
se pitanje, koliko izvrtaka treba izvaditi u pojedinom debljinskom stepenu,
da — uz određeni ukupni broj izvrtaka — bude suma pod korijenom
u jednadžbi (8), pa prema tome i griješka ukupnoga volumnog prirasta
sastojine najmanja. Na to pitanje može se odgovoriti- na način
upotrebljen po Tischendorfu za izvod raspodjele primjernih stabala kod
kubisanja sastojina (vidi Tischendorf [8], Levaković [9]).
Ukupan broj debljinsko prirasnih primjernih stabala iznosi R, t. j .


pi + p2 + ps + . . . + p = R (9)


N


Očito je, da vrijedi i jednadžba:


kpi + kp2 + kps + . . . + kp — kR = 0 (10)


N


gdje je k bilo kakva konstanta.


Dodamo li sumi pod korijenom u jednadžbi (8) lijevu stranu jednadžbe
(10), izlazi:


N i !
X — }n, f (Xi)J* = — ni* [f (X1)]2 + kp,
1 = 1 Pi Pi


+ — na8 [f (xs)]2 + kp2


P2


+ (iij


+ —n* [f´(x )l2+kp — kR


P N~ NN


Ta suma biti će minimum ,ako pojedini p iznosi budu tako svrsishodno
izabrani, da uz uvjet 2p — R ukupna suma bude minimum, t. j . tu sumu
treba shvatiti kao funkciju p-iznosa


N ,
1 — fni f (Xj)]* = tP (pi, p2, p,,, . . Pw), (12)


1 l /,.


f