DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1958 str. 19     <-- 19 -->        PDF

Međutim — faktično — to nije tako. Veličina regresionog koeficijenta b
i njegova griješka ob iznose (vidi slijedeću tabelu)


Vrst


Na pokusnoj plohi b 1.96ab


drveća °b


Kupjački Vrh jela — 0,000 422 0,002 84 0,005 5´i
Tuški Laz jela + 0,000 690 0,000 38 0,000 7J
Tuški Laz smreka + 0,005 562 0,016 0,031


Prema tome je u sva tri slučaja


b < 1,96 o


što znači, da regresioni koeficijent b nije signifikantno različit od nule,


t. j . može se uzeti, da je L = 0, a samo je slučajno — uslijed premalenog
uzorka — izračunat b < 0. Prema tome možemo u daljnjem razmatranju
uzeti, da je opravdana pretpostavka
«z» = o»a ^ o«. « ´ ´ ´ = o« (?)
Uzmemo li u obzir jednadžbe (5) i (7), onda iz jednadžbe (3) izlazi:
Oz


[ni P (Xi)]* (8) Pi


* Opaska: po toj formuli {8] može se izračunati ukupna greška volumnog prirasta
sastojine. Potrebni iznosi f (x) mogu se izračunati iz podataka upotrebljene tarife po
formuli
Vi + V,


f (x,)


(-) x i + i — x i


Za standardnu devijaciju debljinskog prirasta može se uzeti procjena dobivena na
slijedeći način:


U svakom debljnskom »tepenu treba izračunat sumu kvadrata odstupanja pojedinih
debljinskih prirasta (debljinskih prirasta pojedinih stabala) od aritmetičke
sredine po formuli


(2z*)2


2(^ — ^ = 2:


gdje su ix debljinski prirasti pojedinih stabala, a p broj tih stabala na kojima su


vađeni izvrtci.
Te sume kvadrata sviju debljinskih stepena treba zbrojiti i podijeti sa ukup-.´
nim brojem izvrtaka minus broj debljinskih stepena t. j . (2p — N). Iz tako dobivenog
razlomka treba još izvaditi drugi korijen. Dakle