DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1958 str. 17     <-- 17 -->        PDF

tarifne linije koja ima jednadžbu V = f (x), x = prsni promjer, V = volumen
stabla).


Loše izabrana tarifa dat će i pogrešni nagib tarife. Ta griješka ima
međutim karakter sistematske griješke, te se njezin utjecaj ne može umanjiti
povećanjem broja izvrtaka.


Debljinski prirast (zx) određuje se pomoću izvrtaka. Taj prirast jako
varira, no ako se debljinski prirast pojedinih stabala u jednoj sastojini
nanese na koordinatni sistem kao ordinata prsnog promjera, onda se sa
takvog grafikona može vidjeti, da se — unatoč velikom rasipanju — u
prosjeku mijenja debljinski prirast, ako raste prsni promjer. Ta prosječna
(stohastička) ovisnost može biti linearna t. j . dade se izjednačiti pravcem,
ili parabolična odnosno hiperbolična, ako se izjednačenje može postići parabolom
odnosno hiperbolom (Prodan [4], Klepac [5]).


Savremene metode određivanja volumnog prirasta sastojine (Meyer
[1], Lötsch [3]) određuju — pomoću izvrtaka dobivenih Presslerovim svrdlom
— debljinski prirast za pojedine debljinske stepene. Taj debljinski
prirast izjednačen (kao stohastička funkcija prsnog promjera — a samo
izjednačenje može biti grafičko ili računsko) ili neizjednačen — množi se
s derivacijom tarifne linije [vidi formulu (1)], a tako dobiveni volumni
prirast jednog stabla (srednjeg stabla u dotičnom debljinskom stepenu)
množi se još s brojem stabala u tom debljinskom stepenu. Prema tome
ukupni volumni prirast sastojine iznosi:


l = N


ZT = 2 m Zj = m zi + m z* + ...´+ n z (2)


1 = 1 N N


[Zv = ukupni jednogodišnji volumni prirast sastojine, N = broj debi
jinskih stepena (ili razreda), nj = broj stabala u i-tom debljinskom stepenu,
Zj = prosjek jednogodišnjeg volumnog prirasta jednog stabla u
i-tom debljinskom stepenu].


Griješka toga ukupnog volumnog prirasta bit će — po zakonu o gomilanju
grešaka —


=


*z ]/m» «718 + m r,V + . . . = j/s (n, . ^2 (3)
Volumni prirast jednog stabla u i-tom debljinskom stepenu je — po
formuli (I) —


ZT = Zji f ´ (Xj)


no kako je u tom debljinskom stepenu bušeno (Presslerovim svrdlom)
nekoliko stabala (debljinsko prirasnih primjernih stabala — debljinsko
prirasnih predstavnika), to će volumni prirast — u prosjeku — biti


*- ~(\ +« + +z x)f´(xi) (4)


(ako s p; obilježimo broj stabala, na kojima je izvađen po jedan izvrtak
u i-tom debljinskom stepenu), a griješka (ori) tog volumnog prirasta bit će