DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1958 str. 14     <-- 14 -->        PDF

hvata je postepeno uklanjanje viših pa i nižih loših stabala. Treba nastojati,
da se obe krivulje što više približe, a da se tlo i sastojina ne izlože
lošem utjecaju posljedica prejakog zahvata. Ovakav tip sastojina iziskuje
posebnu pažnju i njegu, te postepeni i umjereni zahvat. Na navedenoj
plohi uzgojno se radi svake 1—2 godine. Njega će se ponavljati, sve dok
se dobra stabla ne probiju u gornji sloj i ne budu oslobođena od opasnosti
preraslih i vladajućih loših stabala. Na grafikonu će se to očitovati približavanjem
zbirne krivulje i krivulje dobrih stabala.


ff´teZ/ntcar


7štne!jittra


ctfrt/r em* t/r
3TOJ s/af*a/

A/


ft


Cprtftirrrtft
visina) C/tromjpr tit
vistrtet)
7e7t!fffri/ć4rcm´ t/r
tV


CitiO´i´Cmjfr r/i nxtnarj


Zbtmet fiTiYufja
«r Krivulja do´irrA liaialorl


St, 7 Ćdrtosi freAreneijike zSirtsf Jirt´ruf/´* i/i krivu//» c/ižrt/i staS&/m


1 9