DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1958 str. 13     <-- 13 -->        PDF

Na. si. 5 prikazana je frekvencija broja svih stabala i broja dobrih
stabala prije i nakon sječe u šumskom predjelu Kramarica odjel 36, šumarije
Đurđevac. Starost sastojine 7 godina, omjer smjese: bukva 0,8, grab
0,2; broj biljaka po hektaru 74.600.


Dobro oblikovana stabla, kojih se maksimum kumulira oko visine
65 cm, ugrožen je od velikog broja loših i srednjih stabala, što se vidi na
si. 5 iz velikog razmaka između krivulje 1 i 2. Kosim paralelnim crtama
označen je dio gornjeg sloja krošanja, koji zauzimaju loša stabla. Krivulja


Irijjtal*!*


Ziirn« Ariruija /Vft/t ijećf


N


ffrintlj´e itoirift st*&*fa


Zbirna kritulj* pasttje sjec*


sina st*h*l*


5/ i PoMtuta plo/i» ćerj/ncr 9+


Zbirne krtrutja I trintt/e ctetrlk strni*/* pnjr , /101/iye sjfc´r


3 prikazuje rezultat prvog blažeg uzgojnog zahvata u 1954. godini, kojim
se pokušalo osloboditi dio dobrih stabala. Krivulja 4 prikazuje rezultat
zahvata u istoj sastojini u proljeće 1957. godine, kada se energičnije zahvatilo
u gornji sloj, da bi se oslobodila dobra stabla, što se vidi iz približavanja
krivulja 2 i 4.


Na si. 6 prikazan je zahvat u šumskom predjelu Garjevica odjel 94,
šumarije Garešnica. Starost sastojine 10 godine; omjer smjese: bukva 0,7,


meke listače 0,3, grab i hrast pojedinačno; broj stabala po hektaru 11.550.
Strukturno sastojina je loša. Dobrih stabala ima svega 33°´», a i ta
stabla kumulirana su u nižim slojevima od 100—150 cm visine. To pokazuje,
da je uzgojni zahvat zakasnio. Loša i srednja stabla visine iznad
150 cm, koja potječu iz predrasta, uništila su veliki broj dobrih stabala
i ugrožavaju razvitak i preostalim dobrim stablima. Zadaća uzgojnog za


li