DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1958 str. 12     <-- 12 -->        PDF

Upotreba frekvencijske krivulje u mladićima


U mladićima, u kojima se ne mogu mjeriti prsni promjeri, struktura
sastojine i ocjena uzgojnog zahvata određuje se iz frekvencije broja stabala
razvrstanih po visinama.


Na si. 4 prikazana je frekvencija broja stabala u odnosu na visinu u
šumskom predjelu Jazmak, šumarije 2abno. Starost sastojine 5 godina;
omjer smjese hrast 1,0, grab, iva, bukva, brekinja i kruška pojedinačno;
broj biljaka po hektaru 57.550.


Razdioba stabala po visinama je slijedeća:


v 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110
N 34 92 120 95 80 83 72 60 66 54 51 61 36 49 48 61 41 35 22 28 12 13
n 27 64 61 44 36 30 23 20 24 14 11 12 15 10 7 10 1 2 1 1
v 115 120 125 130
N i) 1 1
n


v = visine stabala u cm; N = broj svih stabala; n = broj dobrih stabala


Iz grafikona na si. 4 vidi se, da se sva (t. j . loša i dobra) stabla kumuliraju
u nižim visinama od 10—30 cm. Maksimum krivulje dobrih stabala
nalazi se u polovici maksimuma zbirne krivulje. Razmak među krivuljama
1 i 2 ukazuje, da veliki broj loših i srednjih stabalaca ometaju pravilan
razvoj dobrih stabalaca. Zadaća uzgajivača bila je, da ukloni dio stabala,
koja imaju velike krošnje, (na slici desno od maksimuma dobrih stabala).
Taj dio, koji ugrožava dobra stabalca, prikazan je na grafikonu si. 4 kosim
paralelnim crtama. Jačina zahvata prikazana je krivuljom 3, a dio posječenog
broja stabala okomitim usporednim crtama.


Zbirna krtruljct /rri/t ijfc´f


Krivulju do&rji j/aćefa


3 Ziirna Antu/r* tza s/ne /)>* f


frirna Anrutja naAeir yff« f&?j


\ifia sU&a/a


5L5- Pokusna /itttha Kramaru* oay jL


Zit´rn« Artrulju t Ariritlj* doiri/t sUCzfe prrjr i rteAon i/´rii