DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1958 str. 11     <-- 11 -->        PDF

pena, nalaze se pod krošnjama dobrih stabala ili ulaze u njih, ali ih ne
ugrožavaju. Manji broj loših stabala viših stepena ugrožava dobra stabla,
što je na slici 2 prikazano kosim paralelnim crtama. Krivuljom 3 prikazan
je jači uzgojni zahvat u sloj krošanja loših stabala viših debljinskih stepena,
koja ugrožavaju razvoj dobrih stabala. Jaki sječni zahvat približio
je obje frekvencijske krivulje desno od maksimuma krivulje dobrih stabala.
Odumiranjem dijela potisnutih stabala lijevo od maksimuma krivulje
dobrih stabala i izbornom proredom u višim debljinskim stepenima
ove dvije krivulje će se još više približiti.


Na slici 3 prikazan je umjereniji zahvat na pokusnoj plohi Žabljački
lug odjel 3, šumarije Bjelovar. Starost sastojine 25 godina; obrast 1,0;
bonitet I; omjer smjese: hrast 0,4, grab 0,5, brijest 0,1; srednja visina sastojine
12 metara; srednji prsni promjer sastojine 5 cm; temeljnica po
hektaru 24,56 m2; broj stabala po hektaru 13800.


Krimpt ctob´tft liaSaiar


Zbirna P.rtnti/a TTćrćvn sjp/e


visite* Jloebeiia


St.´+. FdJtüiW» plv&a Jćizrr.ci. cd 9


Zbirne ´ kriruifg i krirv§0 e´ffrit jterSetU pri/r t nt/emn jj´ccf


Strukturno stanje sastojine dosta je loše. Maksimum krivulje dobrih
stabala nalazi se desno od maksimuma zbirne krivulje, što donekle ublažuje
opći utisak, ali je razmak prevelik između obje krivulje. To znači,
da prevladavaju lošija stabla i da u gornjim slojevima krošanja ima mnogo
krošanja loših stabala, koje ugrožavaju dobra stabla. Na si. 3 prikazan je
dio stabala, koja ugrožavaju dobra stabla kosim paralelnim crtama. Krivulja
3 na si. 3 prikazuje umjereniji zahvat. Za sječu su označena stabla,
koja najviše ometaju razvoj sastojine kao cjeline. Zadaća će budućih
uzgojnih radova biti, da približi obje krivulje što je moguće više, a bez
štete za tlo i sastojinu kao biološku cjelinu.