DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1957 str. 9     <-- 9 -->        PDF

stvar samoga preduzeća: da li želi da u izvjesnoj mjeri rastereti dosadašnju
proizvodnju, ili da cijelu akumulaciju izrazi kod novoga pogona
i t. d. jer 7.000 dinara za 1 tonu otpadaka, raznog asortimana je visoka
cijena, ma da je proizvodnja i tada rentabilna.


Prema tome iveraste ploče treba kod nas forsirati, jer one troše
manje vrijednu sirovinu za visokovrijedan proizvod, sa veoma širokim
upotrebnim mogućnostima, a uz to su i investiciono i proizvodno nekoliko
puta jeftinije od lesonit ploča i celuloze.


Kakav je postupak kod proizvodnje iverastih ploča?


Kod ove vrste proizvodnje razlikujemo uglavnom trošiojne i jednoslojne
ploče.


Troslojne su one koje na svojim spoljnim stranama imaju iver je
"bolje kvalitete, manje više ravnomjerno izrezano u provougaonom ili
romboidnom obliku, lijepo na površinama poredano, tako da se dobije
izgled lijepe drvne strukture.


Te ploče uslovljavaju jedan manji dio dobre sirovine (iz ogrevnog
se drveta uvijek može izvaditi 15—20% dobre sirovine) za gornje slojeve.
Ta ploča međutim, predstavlja gotovu obrađenu površinu, koja se
može polirati i kao takva ugraditi u namještaj i za druge svrhe.


Osim ovakvih trošiojnih ploča ima i drugih, kod kojih se na površine
polaže dobro usitnjeni sloj iverja, da površina bude što ravnija i
sposobna za furniranje direktno tankim plemenitim furnirom.


Ovakve pak ploče u svojim srednjim slojevima imaju grublje iverje,
razne veličine i formata.
Jednoslojne su ploče one, kod kojih je iverje jednako u cijeloj ploči
i kod kojih nema posebne obrade i tretiranja spoljnih slojeva.
Obe vrste ploča međutim, moraju da se bruse, jer površina nikad
nije idealno ravna.


Međutim, moje je mišljenje, da nema svrhe proizvoditi troslojne
ploče ni ujednom drugom slučaju, osim u slučaju kada se na spoljne slojeve
polaže fino izrezano iverje, tako da ploča pokazuje drvnu strukturu
kao da je marmorirana i da se kao takva — bez fumiranja — može
upotrebiti kod izrade namještaja i drugih potreba.


Jednoslojna se ploča, kada je dobro izbrušena, može sasvim dobro
furnirati direktno tankim furnirom i nije potrebno prethodno da se
furnira slijepim furnirom, osim kod nekih postupaka (Okal). U slučaju
kada nastanu manje šupljine na ploči one se popune sa ljepilom prilikom
furniranja i tako poravnaju, bez opasnosti za kasnije uvijanje
tankog furnira.


Dakle, postupak kod proizvodnje iverastih ploča bio bi slijedeći:


a) Usitnjavanje drveta, vrši se pomoću sječkalice, mlinova, dezintegratora
i t. d. raznih vrsta i tipova. Svrha je ovih mašina da drvo razne
veličine, vrste i kvalitete, izreže u tanke i kvadratične listiće, da ga
samelje na odgovarajuću granulaciju, da ga razbije na sitno iverje i t. d.
Drugim riječima, drvo je potrebno usitniti u iverje razne vrste, što je u
ovisnosti od vrste ploče i kvalitete koji se želi da proizvede. Od sječkalice,
odnosno od usitnjavanja ovisi budući kvalitet ploče.


71