DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1957 str. 63     <-- 63 -->        PDF

proizvodnje rješava zajedno sa školovanjem
kao nerazdeljiva cjelina.
Rad se odvijao u tri komisije, koje su
rješavale slijedeći materijal:
a) Kadrovi u šumarstvu, (radnici i službenici)
b) Školstvo — stručno obrazovanje,
radnika, lugara i (tehničara,
c) Šumarski fakultet — školovanje,
staž, specijalizacija, stručna literatura.
Za savjetovanje bile su pripremljene
tri referade:


1. O kadrovima u šumarstvu
2. O nomenklaturi zanimanja i uzdizanja
šum. radnika
3. O školstvu u šumarstvu.
Na savjetovanju raspravljalo se u glavnom
o slijedećim problemima:


A) KADROVI U ŠUMARSTVU:


Sadanje stanje stručnih kadrova u šumarstvu
počevši od radnika, lugara, tehničara
pa do inženjera ne zadovoljava
osnovnim potrebama za razvoj ove privredne
grane.


Brojno stanje naročito kvalifikovanih
i visokokvalifikovanih kadrova je nedovoljno,
a i ono što postoji nije ravnomjerno
raspoređeno u proizvodnji.


Današnje stanje je slijedeće:


U šumarskoj operativi radi danas prosječno
55.000 radnika, 8.363 lugara, 1.015
tehničara i 813 inženjera, na okruglo
9,500.000 ha išumskog zemljišta.


Pravu sliku intenziteta gazdovanja šumama
možemo dobiti tek kada nam je
poznat odnos (brojčani), između stručno
tehničkog kadra (inženjeri, tehničari,
lugari) i radnika u šumarstvu kao i prosječna
količina radnih časova koja se
godišnje ulaže na jedinici šumske površine.
Sadašnje stanje ovih odnosa jeste


1. 1 inženjer; 1,16 tehničara; 0,58 lugara;
.63,00 (radnika
2. 17,9 radnih časova na jedinici šumske
površine
Za savremeno gazdovanje sa šumama i
šumskim zemljištem nemamo dovoljan
broj inženjera, tehničara i lugara.


Treba težiti da gornja granica površine
šuma i šumskog zemljišta koja dolazi
na jednog inženjera (u operativi) ne
prelazi u prosjeku 8.000 ha, a donja granica
da bude uslovljena intenzivnošću
gazdovanja. U vezi sa prednjim na jednog
šumarskog tehničara trebalo bi da
otpadne površina od oko 2.500 ha, a na
jednog lugara 800 ´ha šuma i šumskog
zemljišta. )


Prema tome, za minimalnu potrebu
kadrova odgovarao bi odnos: inžinjera
tehničara lugara kao 1 : 3 : 10. Prilikom
određivanja broja potrebnih stručnjaka


za konkretno područje pored površine
šuma i šum. zemljišta treba uzeti u obzir
i broj radnika*


Na osnovu ovoga u Jugoslaviji je potrebno
najmanje oko: 1.2O0 inženjera,


3.600 tehničara i 12.030 lugara. Kako je
sadašnje stanje u operativi (osnovnim
šumsko privrednim organizacijama) 813
inženjera, 1015 tehničara i 8.363 lugara,
te nedostaje još oko 400 inžinjera, 2.600
tehničara i 3.600 lugara.
Da bi se nedostatak stručnih kadrova
što prije otklonio potrebno je:


— Dok se ne zadovolje najnužnije potrebe
na inženjerima šumarstva na postojećim
šumarskim fakultetima zdržati
četverogodišnje istudije,
— Pravilnim sitemom stipendiranja
stimulirati odlazak maturanata na šumarske
fakultete,
— Povećati kapacitet i broj srednjih
šumarskih škola (školski prostor, materijalna
opremljenost, obezbjeđenost kvalitativnog
nastavnog kadra),
Povećati kapacite postojećih lugarskih
škola i pretvaranje sadašnjih kurseva u
stalne škole za lugare.


NOMENKLATURA ZANIMANJA
RADNIKA U ŠUMARSTVU


Sadanja nomenklatura zanimanja radnika
u šumarstvu ne odgovara. Obzirom
na vrste poslova koji zahtijevaju posebnu
stručnu spremu, nastojanje da je radnik
na tim poslovima stalno ili pretežno zaposlen
kao i da ima mogućnost napredovanja,
pri definitivnoj izradi nomenklature
zanimanja radnika u šumarstvu
treba da se uzmu u obzir ove dvije varijante:


I. VARIJANTA
Zanimanje i glavni radovi u zanimanju:


1.
Osnovni šumski radnik: Pošumljaljavanje,
poznavanje sjemena i manipulacija
sa sadnicama, gajenje i
zaštita šuma, sječa i izrada glavnih
sortimenata, izvlačenje drveta i
radovi na iskorišćavanju sporednih
šum. proizvoda.
2.
Šumski sjemenar i rasadničar: Sjemenarstvo
i rasadničarstvo
3.
Šumski tesač: Izrada u šumi ´tesanih
sortimenata (pragova, dužica, greda
i ostale tesane grede)
4. Ugljar: Ugljarenje
5. Smolar: Smolarenje
* U diskusiji je bilo istaknuto da bi se
broj radnika u našim sadašnjim uslovima
bez veće mehanizacije kretao od
50—100 radnika na 1 inženjera — 3 tehničara
i 10 lugara
125