DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1957 str. 56     <-- 56 -->        PDF

VIII. BUBRI VA (Kalcifikacija, mineralna
i organska đubriva)
1. Kalcifikacija ,
Topola je izrazito kalcifilna vrsta zato
je treba saditi samo na zemljištu sa
preko 5 (pH. Prema tome za sada kalcifikacija
topolovih kultura ne dolazi u
obzir. i


2.
Mineralna đubriva
Direktno đubrenje topolovih kultura
mineralnim đubrivima za sada se ne preporučuje.
(Ovo uglavnom iz ekonomskih razloga.
Preporučuje se đubrenje mineralnim đubrivima
predkultura (leguminoza) jer se
poitaoću njih uz najmanje sredstava akumuliše
azotno đubrivo.)


3. Organska đubriva
Organska đubriva se u kulturama i
pri sadnji biljke davanjem direktno u
rupe ne preporučuje. Površinsko đubrenje
organskim đubrivima uz zaoravanje
korisno je. i


Prema orijentacionim podacima na području
FNRJ ima za uzgoj topola oko


160.000 ha podesnih terena. To su u
prvom redu nezaštićeni poplavni pojasi
ispred nasipa u području Dunava, Bave
i Drave i njihovih pritoka (cea 100.000
ha) i koji su nepodesni za poljoprivredno
iskorištavanje. Kad bi se ovi tereni pošumili
sa topolama jbrzoga rasta, đobijalo
´bi se godišnje 2,000.000 m3 đrveta u
relativno kratkom vremenu {10—1© god.),
i to (bi bilo glavna i stalna sirovinska
baza za industriju celuloze i (drvenjače.
Ovo savetovanje obzirom na veličinu
zadataka dalo je stručan i merodavan
stav o gotovo svim glavnim pitanjima
podizanja i uzgoja topola i poslužiće za
orijentaciju svim onima ikojima je to
potrebno.


Detaljna obrazloženja i preporuke u
vezi ovih zaključaka biće štampano u
biltenu »Topola« br. 2 — Jugoslavenske
nacionalne komisije za topolu.


Ing. D. Bura


ŠUMARSKI I DRVARSKI MUZEJ U
ZVOLENU


Grad Zvolen u srednjoj (Slovačkoj, ima
jedinstvenu kulturnu ustanovu. U starom
zvolenskom zamku, starom 609 godina
{sagrađen je za vrijeme vladavine
Ludviga I. ,1348. godine), poslije prošlogodišnjeg
preuređenja otvoren je 16.
svibnja 1956. godine Šumarski i drvarski
muzej, jedini te vrste u Cehoslovačkoj.


Taj je muzej uređen na osnovu bogate
tradicije slovačkog šumarstva i drvarstva.
Njegove zbirke sadrže sve karakteristične
značajke te privredne grane i
pružaju sliku prirodnog -bogatstva ´i lje
pote , Čehoslovačke republike. To nije
zbirka slučajno sakupljenih šumarskih i
drvarskih unikata, već je sistematski uređena
i bit će istovremeno odgojno-kulturna
i naučna ustanova.


Zasada muzej ima četiri odjeljenja:
šumarsko i prirodoslovno odjeljenje, odjeljenje
proizvodnje i drvarsko odjeljenje.
U tim se odjeljenjima nalaze pojedini
eksponati iz davne prošlosti i sadašnjosti.


Pogled na historijski zamak u Zvolenu
u kom se nalazi šuma]rski i drvarski
muzej. Čsl.


Foto: Prof. Branko Pleše


U priroslovnom odjeljenju se nalaze
eksponati šumske botanike i zoologije,
geologije i klimatologije. Zbirke pružaj-u
savršenu sliku o prirodnim uvjetima postojanja
šume i o zajednici biljaka, životinja
i svega živog isto je u vezi sa šumom.
U vitrinama i kazetama izložene su
različite vrste gljiva, koje uništavaju
drvo, lišaja, mahovina kao i vrste drva,
koje je uništio korjenaš. U desetinama
kazeta nalazi se bezbroj vrsti štetočina
šuma kao i instruktivni materijal za
borbu protiv njih, zatim korisni gmizavci
koji su pomoćnik čovjeku u borbi protiv
raznih parazita. Jedna prostorija je
namijenjena rijetkim primjercima prepariranih
(šumskih zvijeri. Iz te prostorije
se može prijeći u šumarsko odjeljenje,
koje predstavlja zbirku praktičnih
i teoretskih iskustava i rezultata u šumskoj
i drvnoj privredi; to su zbirke iz
davne prošlosti i sadašnjice. Fotografski
materijal vrlo dobro dopunjuje objašnjenja
i pruža jasnu sliku o gajenju šuma,