DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1957 str. 54     <-- 54 -->        PDF

serotina, Populus robusta i Populus marilandica.
; i
b) Balzamne topole


Sorte balzamnih topola i njihove hi-
bride zasada ne uzgajati u proizvodne
svrhe.


c) Ostale strane sorte topola


Ostale euro-američke, euro-aziske i


druge inostrane vrste i sorte (klonove)


topola treba prethodno podvrći naučno


eksperimentalnim pokusima i ispitivanju


po određenoj metodologiji, te se ne mo


gu upotrebljavati u proizvodne svrhe


pre nego što budu proglašene upotreblji


vim — standardnim sortama od nadlež


nog saveznog organa.


d) Domaće vrste topola


Domaće vrste crne, bele topole i tre


petljike ne mogu se zasada, bez prethod


nog odabiranja i selekcije preporučiti za


standardne topole i produktivnim topo


lovirn nasadima.


e) Metodologija za naučno
istraživački rad


Metodologiju za podizanje i naučno
istraživački rad u uporednim topolicima
izraditi će Jugoslovenska nacionalna komisija
za topolu.


f) Sorte topola za ostala područja


Izbor i proglašenje standardnih sorti
topola za druga područja (vanaluvijalno
gpodručja Panonske nizije) izvršiće
se naknadno nakon ispitivanja po određenoj
metogologiji.


g) Inventarizacija i perspektivni
plan


Inventarizacija postojećih topolovih
nasada i brzorastućih vrsta drveća treba
da se obavi čim pre kao prioritetni
zadatak u šumarstvu. Pri tome treba izvršiti
i reoniranje, bonitiranje staništa
i odrediti etape izvođenja radova na
principu, da se prioritetno podižu nasadi
na najboljim bonitetima.


(Za provođenje grupe ovih zaključaka
preporučeno je, da savezni organ iza šumarstvo
donese propise o načinu proglašenja
standardnih sorti, da proglasi predložene
tri sorte standardnim, ida zabrani
upotrebu balzamnih i drugih stranih
sorti topola za podizanje produktivnih
topolika bez prethodnog naučnog ispitivanja
i proglašenja standardnim, da
donese propise za naučno istraživački
rad u tuporednim topolicima i o izboru
elitnih (matičnih) stabala domaćih topola
radi njihove selekcije i hiforidlzacije, kao
i đa propiše koji će instituti i ustanove ,
ove poslove obavljati i provoditi kontrolu.)


II. SADNJA ´— PODIZANJE TOPOLOVIH
NASADA
1. Obrada zemljišta
a) Prethodna obrada
Prethodna bbrad i priprema tla je u
principu potrebna a način i initezitet za


visi od ekoloških naslova. Ona Ise vrši


krčenjem i preoravanjem radi uništenja


korova i nepoželjnog grmlja. Na ledina


ma je ona naročito potrebna i treba je


izvršiti jednu godinu pre sadnje topola.


Zabarena zemljišta nisu podesna za uzgoj


topola, njih treba prethodno odvodniti


i preporučuje se za uzgoj vrba. U povre


meno poplavnim terenima gde se radi


dužeg zadržavanja vode ometa podizanje


topola, treba prethodno izvršiti odvod


njavanje nadzemne Vode.


b) M eh a n i z a c i j a radova


Mehanizacija radova na pripremi i


obradi zemljišta, te sadnji i nezi topolo


vih nasada preporučuje se U cilju inten


ziviranja unapređenja i ekonomičnosti a


naročito obzirom na veličinu zadataka.


(Mehanizacija se preporučuje stoga, što
na uspeh topolovih nasada najodlučnije
deluje blagovremena sadnja čiji se vremenski
interval Ikreće u proleće od 2—3
nedelje, a u jesen od 3—i neđelje).


2. Sadni materijalZa sadnju topola može se upotrebiti
sledeći sadni materijal:
a)R e z n i c e, za isadnju na terenima
koji retko dolaze pod vodu za vreme vegetacivne
periode i koji su prvorazrednog
kvaliteta, a prethodno obavezno
obrađeni (kao za rasadnik);


b) Sadnic e (uzgojene iz reznica) za
sadnju na svim ostalim terenima kao
standardni način sadnje. Za ovo treba
iskoristiti jednogodišnje dobro razvijene
sadnice: */i i %.*


Jednogodišnje sadnice treba upotrebljavati
samo ako su dobro razvijene i
preporučuje se visina od ,1,5 rn. Sadnice
Vi i % dolaze u obzir za sadnju pa zemljištima
zakorovljenim i izvrgnutim visokim
poplavama, u lovištima kao i za
vanšumski uzgoj (drvoredi i si.)


c) K o 1 j e se u pravilu ne preporučuje
kao sadni materijal.


3. Rasadnici i matičnjaci
Za proizvodnju sadnog materijala (sadnice
i reznice) preporučuju se privremeni
rasadnici u blizini radilišta, a u
principu treba izbegavati stalne rasadnike
´i ^matičnjake.


Va = sadnica sa dvogodišnjim korenom
i jednogodišnjim nadzemnim deblom


2/3 = sadnica sa trogodišnjim korenom
i dvogodišnjim nadzemnim deblom