DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1957 str. 52     <-- 52 -->        PDF

ba naročito gledati na to, da ne ostaju


stabalca osamljena, jer vitka debla li


stača ili se savijaju ili ´ispune otvorene


prostore svojim granama, a tlo izgubi


zaštitu, te se ponovno zakorovi.


Krajnje je vrijeme za sječu predrasta
i starih stabala (ostaci prijašnje sastojine),
već u prvo doba mladika. U praksi
se često odlaže sječa tih stabala za kasniju
dob. Time se povećavaju štete
obzirom na razvitak mladika i oštećenje
sastojine kod obaranja i izvlačenja drva
Da se izbjegne šteta, često je bolje podbjeljivanje
takvih stabala. U mladiku,
na malim plješinama, rado se nasele
povijuše, koje se viju uz stabla ili ih
iskrivljavaju i guše. Periodičkom podrezivanju
povijuša kroz dugi niz godina,
treba posvetiti pažnju i to činiti više
puta nezavisno od ostalog Čišćenja.


Za sve radove u zapuštenom mladiku
upotrebljava se, pored običnog oruđa,
još specijalna mala pila na dugoj držalici,
za rezanje grana na višim dijelovima
stabala, te kombinirani srpasti
kosijer-sjekirica na dugoj držalici, za
oslobađanje vrhova stabala od povijuša
i njihovo podrezivanje, kao i sječu kupine.


U mladim sastojinama, gdje ima dosta
breze, čim breze prerastu sastojinu
treba ih odstranjivati. Tanke, duge i viseće
brezove grančice kod vjetra šibaju
vrhove smrče i dr. Pod gustim nadraslim
brezama ugiba borov mladik. Gust
brezov mladik može dapače zamijeniti
bukov mladik. U mladićima potisnutim
od breza potpuno se zaustavlja slojevanje.
Zato treba breze odstranjivati već
kod ranih čišćenja, odnosno još prije
nego se sklopi kultura.


Za oslobađanje još malenog mladika
najbolje služi tankolisna sjekira i kratak
kosijer, a vrlo je podesan onaj sa
dvije oštrice. Vitka stabla listača u starijem
mladiku trebaju zaštitu i zato se
njihovi vrhovi oslobađaju prevršivanjem
breza i dr. Često se preporuča i podbjeljivanje
breza sa širokom krošnjom, što
se obavlja oštrom lakšom sjekirom.
Premda ´bukova stabalca već za nekoliko
godina poslije čišćenja prilično ojačaju,
ipak [ponegdje još postoji opasnoist savijanja.
Zato je bolje uklanjati breze postepeno,
najviše prevršivanjem i podbjeljivanjem.
Podbijeli se što niže, jer
deblo ispod mjesta podbjeljivanja živi
dalje i tjera izbojku. Ivu se podbijeli
dubljim i širim zasjecanjem u drvo. Na
pogodnim staništima za brezu, gdje se
mogu očekivati kvalitetni sortimeniti,
ona se ostavlja. Smjesa prirodnog mladika
u grupama bit će za brezu najpo


godnija. Važna je pionirska uloga breze


na kiselom tlu, na paljevinama i na


opustjelom tlu. Od značenja je breza i


iva kao zaštitni sloj i za suzbijanje naj


štetnijeg prizemnog korova.


U bukovim sastojinama, oplodnoni
sječom postiže se gust, dapače preguist
pomladak i u daljem razvitku kritično
stanje mladika je u zastoju prirodnog
izlučivanja. Vidni znaci tog zastoja su
izjednačene stistnute krošnje i vitka
debla, a donji sloj je posve zastrt ili
nestaje. Opasnost savijanja stabalaca
mladika je velika. Kod takvog stanja,
nužno je prirodno izlučivanje pospješiti
zahvatima u sastojini. Normalno se kod
prvih čišćenja posijeku prije svega jaka
stabla s debelim granama. Pregusti mladik
prozrači se toliko, koliko je potrebno
da se prošire krošnje najboljih stabalaca.
Kad bi učinili prejaki zahvat
upali bi u drugu krajnost, a to je udaljivanje
od prirodnog izlučivanja. Važi
pravilo: često, umjereno i oprezno.


Što su vrste drveća dalje od svog
optimuma, to je u sastojini slabije prirodno
izlučivanje. Na slabijim staništima,
prejakim zahvatima narušili bismo
strukturu buduće sastojine i time učinili
nepopravljivu griješku.


Najčešće pogreške kod čišćenja i proređivanja
starijih mladika su slijedeće:


a) Sklop krošanja gornjeg sloja se
previše prekida i time se osamljena stabalca
ili savijaju, ili se povećavaju grane
na štetu kvaliteta stabala. Vrlo lako
može takva sastojina, gotovo sva, poleći
pod težinom snijega.


b) Uklanjanjem potisnutih stabalaca,
odnosno pođstojne etaže, dovodi se u pitane
čišćenje debala vladajućeg sloja od
grana i zaštite tla.


c) Bez koristi je za stariji mladik odstranjivanje
samo potisnutih stabalaca
sa zakržljalim krošnjama, mjesto uklanjanja
stabalca s prekomjerno razvijenim
krošnjama. Takvim načinam se zastoj
rasta potisnutih stabala još povećava,
a granata i nekvalitetna stabla ih
sve više potiskuju.


d) Često se u seljačkim šumama vrši
potkresivanje, mjesto prorjeđivanja. Time
se poremeti slojevanje, a oslabljena
i ozlijeđena stabla gube otpornost i lako
podliježu raznim kalamitetima.


U mješovitoj sastojini bukve i četinjača
rijetko dolazi do savijanja bukve.
Tamo gdje nema tako pogodne smjese
treba postići otpornost protiv savijanja
bukovih stabala pravovremenim prorjeđivanjem.
Ona se postiže tako, da se u
gustom mladiku, na približno jednakim
razmacima (3´—5 m), posijeku sva sta