DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1957 str. 51     <-- 51 -->        PDF

-takvim načinom znači uništavati mladu
sastojinu.


b) Neuki radnici mogu nanijeti veliku
štetu time, što odstranjuju zastrti slojmladika, pogrešno misleći da time dovode
zraka gornjem sloju. Posljedice su
takvog rada veoma teške. Vrste bržega
rasta nadvladaju stabalca glavne sastojine,
dolazi do gubitka na kvaliteti glavne
sastojine i zastoja u rastu.


10—15 godišnji stariji


mladik raznih listača


5 godina nakon totalnogčišćenja oko izabranih
ili vrijednijih stabalaca
(Loše)


Pravilno čišćenje


Nacrtao: Mušič


Odstranjivanjem srednjeg i donjeg
gg


sloja, a kod ravnomjernog rasporeda
aa


stabalaca u gornjem sloju, dolazi Scha


delin (Švicarska) do zaključka, da ses


takvim načinom čišćenja još postigne3


pospjesenje rasta, dok je kod prejakogI


intenziteta čišćenja i prorjeđivanja ne


izbježan pad rasta.


c) Površno izvedena čišćenja djelo


mičnim ostavljanjem predrasta u mladi


ku, a možda još i starijih stabala, kao3


ostatka prijašnje sastojine, te ispuštanjem
potpunog uklanjanja povijuša i
kupine, čini se sastojim veća šteta ´nego
korist. Nakon ´sječe predrasta i pojedinih
široko razgranatih stabala, koja tište
mladik, već je slika jasnija. Vide sa
hrpe ili grupe jedne ili više vrsta drveća,
kojima treba osigurati razvitak za
dulji niz godina. Potrebno je utjecati na
najbolju smjesu, t. j . na reguliranje


smjese s gledišta biološkog i ekonomskog.
Kod toga treiba voditi računa i o
tome, da drveće heliofilnih vrsta ima
svoje zakone rasta. Nadrasla stabla moraju
se odstranjivati iz hrpa i grupa.
Kako za brezu, trepetljiku i druge vrste,
važi to i za nadrasle, široko granate borove
u kulturi i mladiku. U međuprostorima
između grupa (četinjača, bukve)
treba ostaviti lijepo izrasla mlada stabla,
napose hrasta, javora i jasena. Tre