DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1957 str. 5     <-- 5 -->        PDF

Dok je za proizvodnju lesonit ploča drvo ravno kvaliteti celuloznog
drveta (mi još nemamo izdiferencirano drvo za lesonit i celulozu), dotle
je za proizvodnju iverastih ploča sposoban svaki asortiman, sve do truleži
(ali ne i trulo), t. j . niži kvalitet.


Zahtjevi u pogledu veličine i vrste drveta za proizvodnju iverastih
ploča također su povoljni, jer se može da koristi svaki drvni otpadak
bez obzira na veličinu i t. d.


Praktično, u iveraste ploče može da se ugradi svaka vrsta drveta
i svaki asortiman otpadaka sve do truleži, to jest sve do izvjesnog stepena
čvrstoće drveta kao ivera-a, ne kao vlakna pa prema tome u obzir
dolaze sve vrste drveta i svaki drvni otpadak, bilo šumski, bilo iz raznih
vidova proizvodnje kod obrade drveta i t. d. (pilanski otpadak, drvna
talašika, otpadak kod ljuštenja celuloznog drveta, otpadak od proizvodnje
šper ploča i furnira, otpadak iz proizvodnje namještaja i t. d.)


U izvjesnom se procentu može da ikorištava i piljevina, što međutim
nije preporučljivo u većoj količini, jer piljevina na jednoj strani
traži više ljepila, a na drugoj ne daje ploču odgovarajućih kvaliteta,
kao kada se proizvodi bez primjese piljevine.


Prema tome, u odnosu na raspoloživu sirovinu, na naše potrebe i
mogućnosti, iverasta ploča predstavlja veoma poželjan proizvod, koji
treba forsirati na širokom frontu, tim prije, što su investicije za ovu
vrstu proizvodnje neuporedivo niže od investicija recimo za lesonit i
celulozu, i što su mogućnosti domaće mašinogradnje za izgradnju kompletnog
ovakvog postrojenja zaista realne.


Što su to lesonit ploče (Faserplatten)?


Lesonit ploče su proizvod dobiven u mokrom postupku od drvenih
vlakanaca isprepletenih i slijepljenih međusobno, pomoću sintetskog
ljepila u vrućoj presi, uz odgovarajući pritisak, vlagu i temperaturu.


Da bi se dobila dobra lesonit ploča, potrebno je da se stvore najpovoljniji
uslovi u toku cijelog procesa, a specijalno kod obaranja i
prešanja, pa i kod završne i definitivne obrade ploča, jer griješke koje
nastaju u bilo kojoj fazi proizvodnje, štetno utječu na kvalitet konačnog
proizvoda.


Stoga ova vrsta proizvodnje, pored kvalitetnije sirovine nego za
izradu iverastih ploča, uslovljava postizanje optimalnih uslova u svakoj
fazi procesa proizvodnje i neprestanu kćntrolu tih uslova sve do otpreme
gotove ploče, što je čini komplikovanom i teško osvojivom za naše uslove
i prilike.


Ova je proizvodnja čak komplikovanija i od proizvodnje celuloze,
ma da proizvodi nisu tako traženi i cijenjeni i ma da uslovljava skoro
istu sirovinu.


Šta su to panel ploče (Tischlerplatten)?


Panel ploče su proizvod dobiven od jelovih uskih i tankih drvenih
letvica, međusobno spojenih ili slijepljenih, prekrivenih sa obe strane


67