DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1957 str. 49     <-- 49 -->        PDF

Laka ukrivljena pila na dugoj držalici (austrijski model)


M = 1 : 6


Praktična provedba njege mladih
sastojina


Radi raznolikosti ekoloških prilika,
različiti su uslovi za razvoi sastojina. Na
boljim staništima naibuiniia ie vegetacija
pa zato ima redovito i najviše posla
s čišćenjem. Sto je tlo slabije i mršavije,
tim lakša i kratkotrainija su čišćenja.
Iznimku čini pavit (Clematis vitalba)
na krečnjačkom kamenitom tlu.
Na lošem, suhom tlu. kao i u surovom
planinskom podneblju, skoro i nema
čišćenja. Slijedećim primjerima osviietlit
ćemo pravilno i nepravilno čašćenie
u praksi.


Nove kulture i nježni mladici u gustim
papratima i travama ne mogu rasti,
životare i propadnu ako ih ne oslobađamo
pravovremenim žetvama. Naištetnije
su, pored´ paprati, vrste Molinia.
Calamagrostis, Agrostis, Čarex i dr. Na
takvim površinama potrebne su žetve i
više godina, sve dok sadnice ili pomladak
ne izraste iz visokog korova. Prva
žetva u rano ljeto odlučujuća ie za rast
sadnica. Sadnice se oslobađaju ´toliko da
dobiju dovoljno svijetla. Drugom, jesenjom
žetvom, žanje se okolo sadnica u
tako velikim krugovima, da korov ne
može poleći na njih. Od korova pritla


čene sadnice, naročito borove, naskoro


Nacrtao: Mušič


uginu od plijesni. Kod pregustog korova
mnogo se pomaže sadnicama i okopavanjem,
a na kiselom tlu i kalcifikaciiom.
Za žetvu se upotrebljava srp. Lakše i
brže se radi srpastom kosicom, te zupčastim
kosijerom na dugoj držalici.


Mlade borove biljke bore se s gustom
travom, raznim zeljastim biljem, paprati
a ponegdje s kupinom i malinom ili ih
pritištu k tlu povijuše. Na drugom mjestu
opet se diže zastor od predrasta. gustog
sastava ive, lijeske, bazge 5 i d. U
tom slučaju ne zadovoljava se samo odstranjivanjem
kupine i žetvom trave, a
puštanjem svega što se srpom ne može
odstraniti. Radnici se raspoređuju tako.
da dva radnika sijeku kupinu, povijuše
i paprat zupčastim srpastim kosijerom.
a jedan radnik srpom u travi i zeljastom
bilju. Mlađe meke listače i izbojke iz
panjeva sijeku dvojica radnika običnim
kosijerom, a predrast i ostala deblja
stabla sjekirom. Zupčastim kosijerom
podrezuje se kupina povlačenjem ´k sebi.
U mnogim novim kulturama mogla bi
nadomjestiti uobičajeni srp, srpesta košića.
S njom se pažljivo žanje trava sa
kratkim zamasima od sadnica nastranu.
Za sječu inisko nad zemljom potrebna je
oštra sjekira. Bez nje ne može biti ni


111