DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1957 str. 46     <-- 46 -->        PDF

Praksa .pokazuje, da se polaže premalo
pažnje pravilnoj podjeli oruđa i koordinaciji
rada. Na površinama gdje se pokazuje
potreba za više vrsti oruđa, potreban
je veći broj radnika. U takvim
slučajevima moraju stručni organi i
predradnik naročito paziti, da ne ostaju
neobrađene površine i da se radi svuda
pravilno.


Radna snaga se razmjesti tako, da se
manje vještom radniku priključi vještiji
radnik. Oruđe se podijeli prema vještini
i fizičkoj sposobnosti radnika. Srp i
kosijer dobiju ženske i najmlađi, a jači
muškarci rade težim kosijerom i sjekirom,
profesionalni sjekači i jaki radnici
teški oruđem. Najteži, odnosno složeniji
zahvati ostaju predradniku. Ako se rad
dobro organizira, radovi se lakše i brže
izvršuju, radnici se brže priučavaju. a
olakšava se vođenje ii nadziranje rada.
Često leži uzrok za površno i loše izvršene
radove već u manjkavoj i lošoj organizaciji
rada. Kao najteži ostaje problem
boljeg nadzora na mnogobrojnim
i raštrkanim površinama.


Oruđe za čišćenje mladika i kultura


1. Sr pasta kosica upotrebljava
se u najmlađim kulturama za žetvu trave,
mekog bilja, vrijeska i dr. Najprije
1. Srpasta kosica
M = 1 : 6 Konstruisao i
nacrtao: Mušič


se tupim rubom kosice razgrne korov i
potraži sadnica, zatim ga se pokosi opreznim
kratkim potezima od sadnice na
stranu. Rad je lakši, brži i bez savijanja


leđa. Zbog kratke oštrice lako je izbjeći
štetu na Sadnicama.


2. Zupčasti srpasti kosijer
upotrebljava se u mlađim kulturama i
nježnom mladiku:
a) za žetvu paprati, maline, vrijeska
i dr.:
b) za podrezivanje i čupanje kupine,
paviiuša i si.:
c) za sječu i prevršivanje tanjih stabalaca
do 3 cm promjera.


2. Zupčasti srpasti kosijer
M = 1 : 6 Konstruisao i
nacrtao: Mušič


Najprije se tupom leđnom stranom
pritisne ili razgrne paprat i dr., da se
vidi gdje su sadnice, zatim se kratkim
zamasima odreže i ujedno odrine korov
od sadnica ustranu. Prednjim se zupcem
kosijera sasvim pri zemlji zahvati
kupina, povijuša i đr. ili se, što ie češće,
uhvati u zadnje zupce sasvim pri zemlji
i snažno povuče k sebi i tako odreže,
a ujedno se povuče odrezani korov
od sadnica ustranu. Kosim udarcima se
siječe ili zalomi vrh ili grana, a orednjim
zupcem se povuče k tlu ili us´tranu.
S njim je rad lakši i brži, bez savijanja
tijela, ranjavanja ruku i deranja odijela.
Ovo oruđe može poslužiti za pripremu
tla kod pošumljavanja starih siečina.


3. Obični kosijer dobar ie za
sječu više tla. Veća težina kosijera olakšava
odsijecanje debljih stabalca i grana.
Srpastim vrhom lako se odreže razni
niski korov. Nepodesan je za sječu tik
nad zemljom.