DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1957 str. 45     <-- 45 -->        PDF

SAOPĆENJA


PROBLEMI ŠUMSKOG RADA. ORUĐE
ZA NJEGU SUMA I NJEGA MLADIH
SASTOJINA


Vvod


Obzirom na vrste i starost drveća,
promjenljivu vegetaciju, uslojavanje i
smjesu, mladici se veoma razlikuju. Često
se nalazi na istoj površini ioš pomladak
pod korovom, eusti mladik. a
možda ioš i ostaci stare sastoiine. Zato
ie potrebno kod raznih zahvata nieg?
sastoiina razno oruđe.


Potreba raznih zahvata iziskuje od
radnika da razumiju (smisao svakog oosla.
Za upotrebu raznog oruđa nužna ie
dioba rada i prikladna podjela oruđa
među radnike. Znači, bez upućivanja u
rad i stručnog nadziranja ne može biti
garancije Ka dobru kakvoću i potpun
usni eh.


Organizacija rada kod nieae mladih
sastoiina


Svaki savjestan radnik, napose zemljoradnik,
može se lako osposobiti i upotrebni
za iPošumliavanie, ali kod njege
šuma morao bi imati i osnovno znanje


o životu i razvitku šume.
Akordni radnici u sječi obično su manje
upotrebljivi za njegu mladika. a pogotovu
industriiski radnici. Treba voditi
računa o navici radnika na stanovito
oruđe i o samom značaju rađa. Seljaci
su navikli na upotrebu raznovrsnog oruđa,
te su po svome širokom djelokrugu
u prirodi i snalažljivi. Rezervna radna
snaga sa sela u stalnom je porastu i
omogućuje izbor šumskih radnika, ali su
kod toga dvije loše krainosti: ili radnik
ne umije rukovati oruđem ili ga oruđe
savladava, t. i. ono ie u rukama robota.


Od radnika kod njege šuma traži se
potpuno prilagođivanje najrazlioitijim
situacijama, t. i., da umije u svakom
konkretnom slučaju promišljeno i okretno
izabrati i poduzimati zahvate, kakve
mlada sastoiina zahtiieva.


S obzirom ina specifične uslove rada u
Sloveniji, gdje su šumske površine rasparčane
i lugar čuva više malih površina,
te nije u mogućnosti da nadzire
rad na njezi šume istovremeno na više
površina, .neophodni su Predradnici. Zato
se takav rad treba odvijati u grupama.
Naibolie su grupe od 3—12 radnika.
Što ie rad složeniji i odgovorniji,
to treba da su imanje radne igrupe. Kod
jednostavnijih šumsko-uzgoinih radova


i na većim površinama, mogu biti grupe
n preko :0 radnika, ali samo pod stalnim
stručni mnadzorom. Neekonomično
ie na analim i raštrkanim radilištima
upotrebljavati veće grupe radnika. Grupu
vodi najbolji i najiskusniji radnik,
odnosno, u tom slučaju pred´radnik. koii
radi kao svi ostali u grupi, ali je i odgovoran
za rad grupe. Naravno da njegovoj
ulozi odgovara i veća plaća. U
šumama ne može i ne smije biti grupnog
rada bez predrađnika. U privatnim šumama
vodi radove šumoposiednik ili
najsposobniji i najpouzdaniii radnik, kome
dobar gospodar povjerava rad u
svojoj šumi. Od posebnog ie značenja
uloga predrađnika kod uzgojnih radova.
Zbog neodloživosti, hitnosti i brojnosti
takvih radova, prinuđeni smo upotrebljavati
i sezonsku radnu snagu. Upravo
zbog toga kakvoća rada najviše ovisi od
predrađnika.


Za normiranje radova kod njege šuma
često ie problematično postavljati
norme. Prema kategorijama težine rada.
planiraju se ocjenjivanjem prosječni
normativi za pojedine površine. Treba
zainteresirati radnike za rad, kako u
pogledu kakvoće, tako i u pogledu pogodnog
iskorišćenia radnog vremena.
Svakako je najvažnije osigurati što bolju
kakvoću rađa.


Prije početka rada pokazuje šumar,
odnosno vješt lugar za njegu sastoiina.
mjesto, tumači svrhu i način rada i određuje
potrebnu vrstu oruđa. U odraslijim
mladićima i kulturama, vidljivo se
označuju stabla za sječu. Potrebno je
također predradniku dati oriientaciiu
pogledom na konkretne norme. Nakon
što shvati sve potrebne zahvate, predradnik
rasporedi radnike na objek´tu ´i to
po dva i dva tako, da svaki ima svoi
prostor pred sobom te svi u međusobnoj
povezanosti obrađuju kompleks đo
kraja. Mjesto predrađnika ie u sredini
linije ili na kritičnim točkama. Samo
tako će predradnik imati pregled i mogućnost,
da na vrijeme spriječi i ispravi
griješke i nedostatke u radu grupe.


Prema vrsti rada određuje se oruđe
i svaki radnik radi na određenoj površini
svojim oruđem. Za žetvu okolo sadnica
radi srpom, kosicom i srpastim kosijerom,
za sječu jačih stabalaca i podrezivanje
kupine — kosijerom, za sječu
tanjih stabalaca i podbjeliivanje — sjekirom
i za obrezivanje grana tik debla


— pilom ili makazama i t. d.