DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1957 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


GLASILO ŠUMARSKOG DRUŠTVA HRVATSKE


GODIŠTE 81 MART —APRIL GODINA 1957
O IVERASTIM PLOČAMA


(s posebnim osvrtom na investicione i proizvodne troškove)


Ing. Leo Alkalay, (Beograd)


Uvod


Proizvodnja i investicije postali su veoma aktuelna tema naših poduzeća,
stručnjaka i ekonomike tek u posljednje vrijeme. Može se
slobodno reći, da je ova tema izbila u prvi plan diskusija o novim pogonima,
tek pošto je raspisan VIII konkurs za zamjenu drveta u aprilu
1955. god. od strane Narodne banke FNRJ. upravo zbog toga što iveraste
ploče troše za svoju proizvodnju manje vrijednu sirovinu, što su u
.stanju da sa uspjehom zamijene drvo na mnogim mjestima i što su investiciono
i proizvodno znatno jeftinije od bilo koje dosada poznate vrste
drvenih ploča.


Obzirom na to da sam o iverastim pločama pisao u Narodnom šumaru br. 8.
1953, to ću se na opće poznate činjenice osvrnuti samo kratko, ili ih potpuno
izbjeći, a zadržat ću se na nekim drugim činjenicama, koje mi izgledaju i interesantne
i potrebne, kako za preduzeća drvne industrije, koja se za ovu vrstu ploča
sve više interesuju, tako i za druge naše stručnjake koji se bave ovom materijom.
Tim prije što mi je poznato, da se u FNRJ dosada rade, ili je izrađeno, najmanje
25—30 raznih Programa za podizanje iverastih ploča i da među njima ima skoro
´.90«/o postupaka po Behr-ovom sistemu, ma da on nije najpovoljniji.


Šta su to iveraste ploče? (Spanplatten)
Iveraste ploče su proizvod dobiven u suvom postupku od sitnih
komadića drveta - iverja čvrsto slijepljenih pomoću sintetskog ljepila
u vrućoj presi, uz odgovarajuću vlagu, pritisak i temperaturu.


Od čega se sve mogu proizvoditi iveraste ploče?


Ove se ploče mogu proizvoditi od svake one materije koja se dobro
lijepi. Tako se mogu proizvoditi od slame, od lanenog i konopljinog
pozdera, od kukuruzovine i t. d.


Proizvodi od drveta su svakako najboljih osebina, jer je drvo ona
materija, koja se veoma dobro lijepi pomoću ljepila, lagana je, elastična,
mogućnost obrade je velika i t. d. i čvrstoća tih ploča je najveća.


Prema tome sasvim je svejedno koja se vrsta drveta upotrebljava,


jer je princip takav, da omogućava spajanje drvenog iverja kao materije


sposobne za lijepljenje.