DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1957 str. 24     <-- 24 -->        PDF

Nastavak tabele 3.


Sirovina
elekt.
energija
para
Ljepilo
Radna
snaga, st.
fond, soc.
doprinos
Amortizacija
2,
4 i 8°/0
KOS
6°/o
KOB
6°!o
Svega
70000 198000 16 radn.
7.000
18000 14000 3500 310000
112000 317000 18 radn.
8.000
34000 19000 5000 495000
210000 564000 20 radn.
9.000
39000 30000 7000 859000
84000 238000 14 radn.
6.000
21000 16000 3500 368000
56000 158000 14 radn.
6.000
13000 10000 3000 246000
84000 238000 16 radn.
7.096
18000 14000 3500 364000
84000 238000 14 radn.
6.000
15000 11000 3500 357000
168000 475000 18 radn.
8.000
19000 15000 6000 691000


9) Novopan
Novopan
Novopan


10) Fischer
11) Fibrexa
Fibrexa
12) Rotmann
Rotmann


Na osnovu prednjih tabela i iskazanih troškova investicija i proizvodnih
troškova, obračunata je rentabilnost svakog postupka, po osnovnim
pokazateljima. Prodajna cijena za trosloj ne ploče uzeta je sa 75.000
dinara 1 tona, (45.000 1 m3) a za jednoslojne 65.000 dinara po toni


(31.000 za 1 m3), što je daleko ispod svjetskih cijena, jer su jednoslojne
po 65 $, a troslojne po 75 $ za 1 m3.
Homoplan prodaje lake ploče po 144 I za 1 m3 (86.400 din) a normalne
po 170 $ za 1 m3 (102.000 din). Tavapan po 104 $ (62.400) lake,
a 121 $ (72.600) normalne, za 1 m3.


Rentabilnost


Brutto
produkt
jednosloj.
= 65000
trosloj na
= 75000
za 1 tonu
Višak
rada u
000
o
o
rt
TD rt
rt
>
rtO,
o
Dobit000
u
Anuitet
5°/o-15
godina
000
Ostaje
1 tona ploča
Košta Prodaje se
1dinar a
1 m3 = 600kg
prodaje se
dinara
U 000 din
1,300000 439000 59 398000 57000 341000 45100 65000 39000 1)
975000 326000 55 294000 46000 248000 45400 65000 39000 2)
182000 45000 15 29000 25000 4000 54600 65000 39000 3)