DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1956 str. 61     <-- 61 -->        PDF

Od ptica grabljivaca orao štekavac (Haliaetus albicilla), jastrebovi,
kobci, sokoli, škanjci, sove i eje.


Primjećuje se prisustvo bizamskog štakora (Fiber zibethicus). Lov
na močvarice izvršava se čekanjem uvečer i ujutro vrebanjem, kao i u
čamcima t. j . pojedini lovac u čamcu obilazeći trske i šaš dolazi na puškomet
močvaricama.


Gospodarstvo vodi strogo kontrolu da razmjer spolova kod jelenske
divljači bude u normalnom stanju i da se broj divljači održava na onom
broju kojeg šuma bez štete može da podnese.


Svake godine odstreljuje grla od 500—800. Odstreljuju se šiljaši sa
kratkim rogovljem, vilaši sa očnjakom, slabi šesterci i osmerci sa kratkim
i tankim parošcima, jeleni sa zaostalim rogovljem sa nepoželjnim
oblicima, tjelesno slabi i nerazvijeni, šepavi komadi. Isto tako posvećuje
se velika pažnja odstrelu košuta i slabe teladi.


´,>´´"


te


I


Sada prema najnovijem brojanju na području cijelog Košutnjaka,
koji ima cjelokupnu površinu 33.000 ha ima 790 jelena, 1110 košuta i
220 teladi. Ovaj broj odgovara površini na kojoj žive, tako da na 100 ha
površine otpada 6 grla. Razmjer spolova iznaša 2 jelena na 3 košute.


Uporedo sa poslovima na regulisanju broja divljači radi se i na
obradi mnogobrojnih površina za prehranu jelenske i srneće divljači.
Ove površine obuhvataju veće pojaseve na rubu šuma i mnogobrojne
enklave u šumama, koje pružaju divljači hranu i zadržavaju je da ne ide
na tuđe oranice i tamo pravi veću štetu poljoprivredi.


Na području Košutnjaka nalazi se i ekonomija »Zlatna greda«^ na
kojoj je obrađeno i zasijano oko 800 ha na raznim mjestima sa krmnim
biljem za prehranu divljači. Ove površine divljač slobodno posjećuje i na
njima se hrani.


U šumama Košutnjaka nalazi se 488 solista u koje se godišnje postavlja
1 vagon soli, zatim 101 fazanskih, 56 srnećih i 75 jelenskih hranilišta
u koje se godišnje postavlja 14 vagona zrnate hrane i 40 vagona
sijena.


Za posljednje 4 godine izrađeno je 262 visokih i 70 niskih čeka, 229
kim. lovačkih staza i 189 kim. kolskih lovačkih puteva i 64 kim prosjekašljukarica.


401