DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1956 str. 57     <-- 57 -->        PDF

bukve. To su ostaci nekadašnjih pokusa, međutim su ove vrste drveta,
vrlo dobro uspjele, unatoč paradoksu, da u Baranji raste bukva. U području
nezaštićenom od poplave t. zv. ritske šume sastoje se uglavnom
iz samoniklih vrbovih i topolovih sastojina i dijelom umjetno pošumljene
kanadskom topolom i amer. jasenom. Osim toga u ritskim šumama zastupljen
je hrast, domaći jasen, crna i bijela topola, negundovac i pojedina
stabla platana. Na višim gredama i ocijeditim mjestima naročito
pokraj obala rijeka umjetno je zasađen i bagrem.


Šume Baranje pružaju izgled primjene sastojinskog gospodarenja sa
jednodobnim ili približno jednodobnim sastojinama. Sadanja je gospodarska
struktura nepovoljna, jer dominiraju srednjodobne sastojine. Općenito
stanje šuma je poremećeno sječama za vrijeme rata. Skoro sve bolje
sastojine posječene su čistom sječom ili proređene u tolikoj mjeri da je
obrast pao na polovicu od normalnog. Ova okolnost i dovela je do domi-´
nacije srednjedobnih sastojina. Prezrele sastojine ostale su na manje
pristupačnim i od poplave ugroženim mjestima. Kvalitet sastojina je
veoma različit. Uglavnom kvalitet raste sa porastom visine zemljišta.
Najgore su sastojine panjače. U poplavnom području na stanje šuma
imao je ranije velik utjecaj i lov, time, što se pošumljavanju ranije obraćalo
malo pažnje a forsiralo se stvaranje čistina radi pašnjaka za prehranu
divljači, a pojedine grede zabranjivalo se sjeći, bez obzira na
fizičku starost drveća, da divljač može naći sklonište. Takve su sastojine
prešle svoju fizičku starost i postepeno će se likvidirati.


Mlade i srednjedobne sastojine dobro se razvijaju i njihov obrast
kreće se od 0.6 do 0.9, dočim su prezrele sastojine neravnomjerno raspoređene
po površini i obrast je takvih sastojina od 0.1 do 0.5.


Tehnička upotrebljivost kod mlađih šuma iznaša 60%, a kod prezrelih
najviše 30°/o. Većina stabala u obalnom pojasu Dunava, a pojedina
stabla po cijeloj šumi, znatno su oštećena od taneta i šplitera uslijed ratnih
operacija. Veličinu i opseg takvog oštećenja teško je ustanoviti, ali
je ono bezuslovno znatnih razmjera.


Ophodnja utvrđena je za hrast 120, za ostale tvrde listače 80, za bagrem
30, a za meke vrste listača 40 godina.


Struktura šuma uvjetovana je sadnjom u redove, međutim u poplavnom
području struktura šuma predstavlja najvećim dijelom tip ritske
prašume, a samo na mjestima gdje je to moguće uslovljena je sadnjom
u redove.


Prema obliku gazdovanja provađa se sastojinsko gospodarenje u
kome je sastojina jedinica gazdovanja. Glavni je cilj gazdovanja usmjeren
u pravcu proizvodnje tehničkog drveta visokog kvaliteta. Sve mjere su
upravljene ka povećanju glavnih i sporednih prinosa po količini i kakvoći
i osiguranju trajnosti tih prihoda.


Gazdovanje je intenzivno, jer se u njega ulaže mnogo rada i sredstava,
sprovode se sve mjere gajenja šuma, čišćenje mladika, proreda
mladih sastojina, stabla se pravilno iskorišcavaju, a otpadak je sveden na
najmanju mjeru. Materijal od čišćenja, zatim sitna granjevina i razni
otpaci unovčuju se bez obzira na količinu.


Štete u šumama od čovjeka (požar, krađa) su neznatne. Baranjske
šume su bile relativno pošteđene od gubara najviše stoga, što nema pro