DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1956 str. 54     <-- 54 -->        PDF

pod Donjopodravsku privrednu oblast NRH-e, odnosno pod Šumsko privredno
područje Baranja.


Geografska širina šuma je 45°15 do 46°32, a geografska dužina 45°32
do 45°53 istočno od Pariza sa nadmorskom visinom od 83—94 m. Šume
se prostiru u ravnici sa jedva primjetnim reljefnim razlikama. Tipski
pripadaju ova tla aluvijalnim tlima, koja su mjestimično zamočvarena
zbog stagniranja površinske vode i visoke razine podzemne vode. Na
području šumske uprave Čeminac zastupljen je degradirani černozem i
slabo podzolirana tla. U poplavnom području uz Dunav i Dravu prostiru
se aluvijalne naslage debele 6—12 m. Površina aluvijalnih naslaga nastala
je nanosom pjeskovitih, ilovastih i glinastih čestica rijeke Dunava
i Drave, ispod koga se nalazi debela naslaga pijeska. Uglavnom područje
predočuje dosta svježe, duboko tlo, mjestimično sa dosta humusa.


Melioracioni radovi u svrhu odvodnjavanja zamočvarenih terena
uslijed poplava započeti 1793, a završeni 1814 godine podizanjem odbranbenih
nasipa od Zmajevca do Kopačeva (dunavski sektor) i od Lanke do
Osijeka (dravski sektor), podijelili su cijeli šumski posjed na dva dijela:


I. Odvojeni (zaštićeni) i
II. Poplavni dio, koji je znatno veći od područja zaštićenog od poplave.
Prostrane šume, koje leže u području izvrženom poplavi označene
su imenom »Ritske šume«. Ime »Rit« potječe od mađarske riječi »ret«,
koja označuje površine zemljišta na kojima voda dulje vremena stagnira.
Površina poplavnog dijela ispresjecana je manjim i većim udolinama,
barama i nekadanjim rukavcima Dunava i Drave, kao i manjim i većim
gredama, koje pokriva samo najviša voda, čija najveća visina dosiže
5.8—6.3 m.
Za vrijeme visokog vodostaja Dunava i Drave razlijeva se voda u
poplavnom području i tamo ostaje dok traje visoki vodostaj. Kad vodostaj
u rijeci padne, voda se povlači u korito i tada poplavno područje
presuši osim pojedinih većih ili manjih nižih predjela na kojima se voda
stalno zadržava.


Poplavno područje predstavlja apsolutno šumsko tlo, dočim u području
zaštićenom od poplava zastupljeno je relativno šumsko tlo sposobno
za svaku vrst kulture. Nakon izvedenih nasipa ovo tlo postalo je
zaštićeno od prekomjernog vlaženja, te su se prilike u tlu znatno izmijenile:
povećana je aeracija, intenzivirana bakterijama djelatnost, tlo je
humozno, izmiješano sa propusnom ilovačom koja brzo upija oborine,
dočim donja naslaga nepropusne ilovače dugo drži vlagu, uslijed čega
je takvo tlo sposobno za svaku kulturu.


Po bonitetu su najbolje više grede, koje dolaze pod vodu tek u slučaju
velikog vodostaja Dunava i Drave, dok mjesta koja plavi svaki -viši
vodostaj spadaju u najlošiji bonitet, te na takvim mjestima uspijeva
samo vrba ili su potpuno neplodna.


Sliku o veličini klimatskih elemenata (oborina, temperature, vjetra)


pružaju mjerenjatemelju tih podaBaranje:
meteorološketaka vidi upliv
stanice
klim
uat
Brestovcuskih elem
(Baranja)
enata na
te
po
sedručju
na
394