DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1956 str. 6     <-- 6 -->        PDF

Kod utvrđivanja debljinskog prirasta pošlo se od debljinskog rasta


plošno-srednjih stabala gornje etaže (prsnih promjera plošnosrednjeg


stabla gornje etaže). Da se odredi taj prirast, morala se istražiti debljina


kore u visini 1,3 m.


Istraživanje debljine kore proveli smo kao funkcije starosti sastojina


kao funkcije promjera stabala. Za utvrđivanje debljine kore upotrije


bili smo stabla, koja su služila za debljinske i visinske analize; zatim sto


jeća stabla i stabla posječena prilikom proreda.


Istraživanje debljine kore kao funkcije starosti provedeno je na stablima
gornje etaže. Promjeri tih stabala odgovarali su promjerima, koje
smo dobili izravnanjem za sredine dob. raz. (40, 50 i t. d. godina). Stabla
su uzimana u sastojinama odgovarajućih starosti, koje su služile za istraživanje.
Dvostruke debljine kore su po tom izravnane računsko-grafičkim
putem kao funkcije starosti sastojina.


Na I. bon. raz. je istraživanje debljine kore kao funkcije starosti
sastojina provedeno i na izračunanim plošno-srednjim stablima gornje
etaže svake pojedine sastojine. Dobiveni rezultati su izravnani računskografičkim
putem. U rezultatima, dobivenim na ova dva različita načina
nije bilo nekih značajnih razlika. Za istraživanje debljine kore upotreb-
Ijeno je na I. bon. raz. 586, a na II, bon. raz. 284 stabla.


Na temelju određene dvostruke debljine kore i izravnanih prsnih
promjera plošno-srednjih stabala gornje etaže, utvrdili smo te promjere
bez kore i nacrtali krivulju debljina. Na poznat način izračunani su godišnji
tečajni i prosječni debljinski prirast za plošno-srednja stabla gornje
etaže.


Rezultati istraživanja


Rezultate istraživanja donosimo u tabelama 1, 2 i 3. U tabeli 1 donosimo
i vanjaciono-statistički obračun po dobnim razredima, da se vidi
varijabilitet upotrebljenog materijala, i to samo za I. bon. raz. zbog štednje
s prostorom.


TABELA 1


Prsni promjer sastojinskog plošno-srednjeg stabla — I. bon. raz. Brusthöhendurchmesser
des Bestandeskreisflächenmlttelstammes — I. Standortsklasse


Starost
godina
Alter
Jahre
Broj pokusnih
ploha
Zahl der
Versuchsflächen
Broj
stabala
tstammzahl
Izračunan

Ausgerechneter
d,
fds
cm
o U V
0/ (0
P
Izravnan
ds
Ausgeglichener
ds
j40
50
60
70
80
90
100
1
9
16
9
4
5
1
269
4743
8083
2965
1181
1622
317
17,8
22,4
26,5
29,2
33,4
34,8
41,8
0,32
0,10
0,88
0,14
0,26
0,22
0,51
5,2
7,2
7,5
7.8
8,8
9,0
9,0
0,22
0,07
0,06
0,10
0,18
0,16
0,36
29,21
32,14
28,30
26,71
26,35
25,86
21,53
1,78
0,47
0,31
0,49
0,77
0,64
1,21
17,8
22,4
26.4
30,0
33,1
35,8
38,2