DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1956 str. 27     <-- 27 -->        PDF

d) Jednako jako oboljenje kore nađeno je na dvogodišnjim sadnicama,
kojima su tokom prvih mjeseci vegetacije odrezane grančice na
dvogodišnjem dijelu, kao i na onim sadnicama, kojima nisu bile grančice
odrezane.


e) Na čep posječene oboljele ili zakržljale sadnice dale su jake, ali
posve oboljele izbojke, koji su u većini slučaieva u velikom broju već početkom
druge ili treće godine ugibala.


9. U rasadnicima nije primijećena znatna razlika u pojavi ugibanja
kore euroameričkih topola (P. e. f. marilandica, serotina, robusta). Znatna
rezistenca je utvrđena kod sadnica P. candicans. U sastojinama je primijećena
razlika u vremenu sušenja vršnih izbojaka: prvi znakovi sušenja
opaženi su kod mladih stabala P. e. f. robusta, zatim kod P. e. f. serotina,
dok je ove godine dva mjeseca kasnije nastupilo sušenje vršnih izbojaka
kod stabala P. e. f. marilandica. Mnogo jaču neotpornost pokazale su crne
topole i jablani sušenjem većeg dijela krošnje ili čitavih stabala.
10. Pojava, da su oboljenjem zahvaćene i naibujnije sadnice i najjači
izbojci kod mladih stabala, dovodi do sumnje u činjenicu, koja se većinom
u literaturi navodi, da je ugibanje kore, izazvano od gljive Dothichiza
populea Sacc, parazit slabosti.
Literatura


1. Bar bey: Die Pappel, Bern 1947.
2. Böh m A. : Naglo proširenje bolesti ugibanja kore u rasadnicima i kulturama
topola (Dothichiza populea Sacc.) »Obavijesti« br. 3./Ö6. Instituta za šumarska
i lov. istraživanja N. R. Hrvatske.
3. Guinier : Les legons du Congres, Congres regional du Peuplier — avril
1950, Nancy
4. Teodor o Ferraris : Trattato đi Patologia e Terapia Vegetale, Milano
1927.
5. Josipovi ć M. : Šumarska fitopatologija, Beograd 1952.
6. K r s t i ć M.: Bolesti topolovih biljaka u matičnjacima — izvještaj br. 1 —
Instituta za naučna šumarska istraživanja, Beograd 1948.
7. L ü c k e H. : Pappel — Pflanzensucht und Anbau, Hanover 1951.
8. M ü 11 e r : O pitanju ugibanja kore topola, Schweiz. Zeitschr. für Forstw.
No. 9/1953.
9. Müller : Daljnja iskustva o ugibanju kore topola, Schweiz. Zeitschrift für
Forsw. No 10/53, — interpretacija od Ing. Ive Podhorski, »Obavijesti« br. 2/1965.
Instituta za šumarska i lovna istraživanja N. R. Hrvatske
10. G. Piccarolo: II Pioppo, Roma 1952.
11. Podhorsk i I.: Ugzoj topola, Zagreb 1951.
12. P o u r t e t J. : Determination et utilisation des peupliers noire cultives
en France, — Extrait de la Revue Forestiere Francaises 1950. >
13. Soraue r P. : Handbuch der Pflanzenkrankheiten, Berlin 1932.
14. Schwerdtfege r : Pappelkrankheiten und Pappelschutz — »Das Pappelbuch
« Bonn, 1951.