DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1956 str. 23     <-- 23 -->        PDF

sve topole navedene u tabeli 1. osim za P. e. f. serotinu i robustu, koje
su pregledane u rasadniku Monjoroš — S. U. Zmajevac. Tu je procenat
oboljelih sadnica izračunat brojenjem, dok su ostali podaci ocijenjeni


(11. IV. 1956.).
Oba su rasadnika na aluviju (Višnjevac na aluviju Drave, a rasadnik
Monjoroš na aluviju Dunava), ilovasto-pjeskovite mehaničke građe,
slabo alkalične reakcije, nisko snabdjevena fosforom i kalijem u fiziološko
aktivnom obliku´, a vrlo visoko snabdjevena sa kalcijem (po Morganu).
Rasadnik Monjoroš sadrži CaCOs do 30 cm dubine 8,5%, a rasadnik
Višnjevac 11,25´% (volumetrijski po Scheigleru). Tip tla: aluvijalno-močvarno-
karbonatna ritska pjeskulja.


Prema podacima, koje sadrži tabela 1. može se razabrati, da je najmanje
vidljivih znakova oboljenja kore "nađeno na jednogodišnim izbojcima
(Vi). Jače su zahvaćene euroameričke topole (25%) i crna američka
topola (P. deltoides v. monilifera). P. e. f. serotina se pokazala manje otporna
od P. e. f. robuste. Neznatni tragovi oboljenja su nađeni na sadnicama
P. berolinensis (5%), nešto više na sadnicama P. trichocarpa (18%).
Bez tragova zaraza nađena je balzemasta topola P. candicans.


Broj oboljelih izbo jaka iz korjenjaka (Vz) dva do četiri puta je veći
od broja oboljelih sadnica Vi. Euroameričke topole su bile posve oboljele,
dok su se sadnice Va balzamastih topola pokazale otpornije. Kod sadnica


P. candicans nađeni su neznatni tragovi oboljenja, tek na T% sadnica,
kod P. berolinensis na 15% sadnica, a na P. trichocarpa- na 45% izbojaka.
Dvogodišnje sadnice euroameričkih topola i crne amer. topole su posve
oboljele. U rasadniku Višnjevac je bilo svega 16% oboljelih sadnica
2/-2 P. candicans. Oboljenja su´ se nalazila samo oko obrezotina grančica,
dok na prijelazu dvogodišnjeg dijela sadnice u jednogodišnji vršni izbojak
nije bilo tragova oboljenja. Na dvogod. sadnicama blazamastih topola
(P. berolinensis, trichosarpa, candicans) u rasadniku Tvornice žigica
»Drava« u Nemetinu, nađena su i na opisanom mjestu (u podnožju vršnog
izbojka) oboljenja kore, koja su bila manja od onih kod euroamer. topola.
Tokom ljeta je primijećeno sušenje vrhova kod nekoliko stabalaca.


Analogno oboljenjima na izbojcima iz korjenjaka (Va) nađene su nešto
jače zaraze na izbojcima iz matičnjaka. Izbojci euroameričkih topola
su 100% oboljeli, dok je kod izbojaka P. candicans nađeno samo 2% neznatno
oboljelih izbojaka, P. berolinensis 20% i t. d. Oboljenja kod P.
candicans se nalaze po pravilu na kori izbojaka oko pazušaca grančica,
koje rastu u malom broju samo na nekim prutovima, dok se kod P. berorolinensis
zaražena kora uvijek nalazi oko pupova, jer jednogodišnji izbojci
te topole ne tjeraju postrane izbojke.


Promotrimo li broj i veličinu zaraženih mjesta (tabela VC) opazit
ćemo da je velika razlika u jačini zaraze između jednogodišnjih sadnica
i Va kod iste topole, dok razlika između izbojaka V2 — iz korjenjaka i izbojaka
iz matičnjaka nije velika. Značajno manji broj oboljelih mjesta i
mnogo manje površine oboljele kore, nađene su na balzamastim topolama.
Tako je kod P. candicans na svega 1% sadnica Va nađeno prosječno
jedno zaraženo mjesto veličine 0,5 cm2, kod P. berolinensis nađeno je 15%
oboljelih sadnica Va sa prosječno dva oboljenja veličine oko 2 cm2 Kod
euroameričkih topola (u Višnjevcu) bilo je 100% zaraženih sadnica V2 sa
prosječno 10 do 12 oboljelih mjesta kore i do 10 cm2 površine.


" 293