DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1956 str. 20     <-- 20 -->        PDF

SAOPĆENJA


JAKA GRADACIJA GUBARA U SUMI
ŠASINOVECKOM LUGU


Šašinovečki Lug nalazi se u donjem
toku potoka Glavničice i Kašine, koji
se slijevaju iz Zagrebačke Gore i utječu
u Zelinu. Stere se između zelinske ceste:
sektor Popovec-Zerjavinec i sela Glavničice.
To je izrazito područje lužnjakovih
šuma. Prije nekoliko decenija pokrivale
su ondje lužnjakove šume i
šumice prostrane površine. Za vrijeme
stare Jugoslavije naglo su nestajale tamošnje
stare šume jedna za drugom, a
preostale šumice do danas su prilično
prorijeđene i devastirane. Posve dobro
se održala jedino šuma zagrebačkog Poljoprivredno-
šumarskog fakulteta zvana
Šašinovečki Lug. Ona zaprema 160 jutara
srednjodobnih lužnjakovih sastojina,
a nalazi se između sela Šašinovca i Glavničice,
oko 20 km sjeveroistočno od Zagreba.


U Šašinovečkom Lugu bilo je uvijek
g u b a r a. Fakultet ie u toku proteklih
35 godina svoju šumu marno njegovao
i čuvao od zaraze. Posljednjih godina
pomagao mu je u tome Institut za šumarska
istraživanja NRH. Mnogo truda
i´novca utrošeno je na premazivanje i
uništavanje gubarevih legla. Ondje smo´
se već priie 20 godine osvjedočili, da
struganje legala ne pomaže. Iz
legala razorenih struganjem, ma da su
jajašca prezimila kod prilično niske
temperature i dosta dugotrajnog snijega,
izlegle su se gusjenice. Najpouzdanija
obrana od gubara pokazala se premazivanjern
njegovih legala drvnim katranom.
I nekoliko specijalnih preparata
imalo je dobar učinak, ali je kod njih
kontrola provedbe prilično oteščana.


Šuma Šašinovečki Lug odličan je primjer,
da i lokalna zaštita može
biti od znatne koristi. Dok su u fakultetskoj
šumi iz godine u godinu premazivana
gubarova legla, okolišne zajedničke
i privatne šumice bile su stalno
prepuštene same sebi. Često se dogodilo,
da su one bile totalno obrštene, a fakultetska
šuma ostala je — izuzevši
rubove — prilično pošteđena. Dakako,
da se to Vrlo povoljno odrazilo na njenom
prirastu.


U fakultetskoj šumi nalazi se manja
srednjedobna sastojina kasno g lužnjak
a (Quercus pedunculata v. tardissima).
Ona je mnogo vrednija od jed


226


nako starih susjednih sastojina običnog
lužnjaka. Razlog je velikim dijelom u
tome što je uvijek bila manje oštećena
od gubara.


Prošle godine (1954) pojava gubarevih
legala u Šašinovečkom Lugu bila je prilično
povećana . Institut za šumarska
istraživanja nakvasio je legla kreozanom.
Unatoč pomno izvedenom poslu iz većeg
dijela legala razvile su se gusjenice. One
su se u toku 1955. g. toliko razmnožile,
da je bilo do 80°/o lišća izjedeno. Leptiri
su odložili legla u velikim količinama;


Pokušali smo ustanoviti stepen zaraze.
Na više uskih primjernih pruga uzduž
i poprijeko pojedinih odjela ustanovili
smo. da je zaraženo 98% stabala i da na
svakom od tih stabala ima prosječno
8—9 legala. Legla su većinom odložena
u višim čestima debla i u krošnjama.
Ima ih vrlo mnogo i do visine od kojih
16 m. Razlog takvog visokog odlaganja
legala bit će jednim dijelom u kišovitom
i relativno hladnom ljetu, a drugim
diielom u tome što se u sastojini razvio
prilično gust sloj grmlja.


Naša dosadašnja uspješna praksa premazivanja
legala došla je ovim u pitanje.
Premazivanje je vrlo teško provedivo.
Preostaju nam dvije mogućnosti:
ili protesti zaorašivanje gusjenica ili
prepustiti šumu utjecaju prirode. Prvi
slučaj vezan je na niz noteškoća, zbog
kojih šumni amo u mogućnost provedbe.
U drugom slučaju sigurno je da će gusienice
obrstiti nrvo lišće, ali da ne će
imati dovoljno hrane. Velikom vjerojatnošću
možemo računati na poremetnje
" niihovom razvoju, te na oboljenja, koia
će ih po svoj prilici uništiti. Dakako, da
će od velikog značenja kod toga biti
vremenske prilike u doba razvoja gusjenica
i lišća.


Premazivanje u ovom slučaju čini nam
se beskorisnim, a po svoj prilici i opasnim.
U postojećoj situaciji bilo bi nemoguća
uništiti sva legla. Iz preostalih
legala razvile bi se gusienice, koje bi
imale dovolino hrane, održale se na životu
i odložile legla, iz kojih bi slijedila
daljna opasnost za šumu.


Sasma je druga situacija u susjednoj
fakultetskoj šumi Dubravi, koja se nalazi
. na brežuljkastom terenu između
sela Šijavrha (kod Šašinovca) i sela Kobiljaka
(na cesti: Sesvete-Dugo Selo). Ta
šuma zaprema 285 jutara, a čine je 30