DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1956 str. 8     <-- 8 -->        PDF
stavku, da je izdržljivost izabrane vrste na studen u skladu sa minimalnim
temperaturama, koje se u pojedinim predjelima pojavljuju, kao i s mogućnošću
trajanja niskih temperatura. Ukoliko to nije, stablima može stradati
i korijen, što bi značilo daleko veću štetu.


Naveli smo da su godišnje količine i raspored oborina u onim krajevima
Australije, gdje eukalipti od prirode uspijevaju, vrlo različiti. Po
godišnjem rasporedu oborina našem mediteranskom klimatskom tipu najsličniji
je u Australiji klimatski sektor sa sušnim ljetom i umjerenim oborinama
zimi, koji zauzima južni dio kontinenta. Prosječne godišnje količine
oborina tu se kreću od 400—700 mm, što je mnogo niže od našeg prosjeka.
Međutim, tu se najniže temperature uglavnom ne spuštaju ispod — 6° C,
pa prema tome vrste koje u tom sektoru rastu (Eucalyptus rostrata i si.)
mogu doći u obzir samo za najtoplija područja našeg primorja. Vrste, koje
nas prvenstveno interesiraju zbog svoje otpornosti na niske temperature
rastu — kako smo naprijed spomenuli — u istočnom dijelu Australije, t. j .
u masivu Kosciusko. To je područje u kojem nema izrazitijih razlika kod
rasporeda oborina u pojedinim godišnjim dobama, no u kojem je ipak naglašen
zimski kišni maksimum. Godišnje količine oborina tu se prosječno
kreću od 600 mm (u nekim predjelima još i manje) do 1200 mm. Tabela 3
prikazuje podatke o prosječnim godišnjim količinama oborina i najnižim
temperaturama za pojedine australske stanice (5, 6).


PROSJEČNE GODIŠNJE KOLIČINE OBORINA I APSOLUTNI
MINIMUMI TEMPERATURE Tabela 3


-Godišnje Apsulutni Godišnje Apsolutni
Stanic a oborine minimum Stanic a oborine minimum
mm °C mm °C


Alexandra (Vict ) 680 — 60 Canberra (NSW) 560 — lO´O


Armidale (NSW) 775 — 10-0 Cooma (NSW) 465 — 120


Bago (NSW) 1405 — 88 Kosciusko (NSW) 1240 — 145


Bull a Head (NSW) 870 — 16´5 Nimmitabel (NSW) 660 — 11-0


Naše primorsko područje karakterizirano je relativno visokom godišnjom
količinom oborina. U najvećem´ dijelu godišnje količine oborina
iznose preko 1000 mm, u manjem dijelu od 800 do 1000 mm, a tek u neznatnom
dijelu ispod toga"´ (slika 4). Međutim, raspored im je nejednoličan,
tako da najviše oborina padne u jesen i zimi, a najmanje ljeti** (tabela 4).
No, iako je godišnji raspored oborina nepovoljniji od onoga u navedenom
dijelu Australije, ipak razlike u ljetnim količinama oborina nisu znatne,
obzirom na općenito više godišnje količine oborina kod nas.


* Prema kartama izohijeta za period od 1925—40. g. (8).
** Isto.