DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1956 str. 46     <-- 46 -->        PDF

NAPRAVA ZA SABIRANJE SJEMENA
SA STABLA ;-


Sabiranje je sjemena sa krupnih du-´
bećih stabala bilo opasno po život čovjeka.
U krošnju se vezalo metalnim
penjalicama koje oštećuju drvo.


U šumarstvu Čehoslovačke davala se
nrednost helikopterskim balonima, vatrogasnim
ljestvama i si. Međutim, svi
ti postupci nisu se opravdali u praksi;
njihova je primjena bila složena i skupa.
Najpraktičnijim pokazao se jednostavan
način koga je izradio kolektiv šum.-me


hanič. radnika na čelu s inženjerom Pavlom
Matouškom.


Suština je te naprave u slijedećem:
odstrelom iz luka odapinje se strijela,
kojom se prebacuje tanka uzičica preko
jedne grane u krošnji. Zatim se njezinom
pomoću dovuku na tu granu ljestvice
iz pletenog konopca sa drvenim
prečkama.


Strijela se sastoji iz dva dijela. Donji
je dio tanka smrčeva šipka oko 75 cm
duga, a gornji — odebljala prstenasta
navlaka iz bukovine, za koju se sveže
tanka uzica. Kad stigne u krošnju, donji
dio strijele otpadne, a navlaka, prebacivši
se preko grane, pada sa uzicom
na zemlju. Na drugom je kraju uzice
privezano planinarsko uže. Za njega su
pričvršćene ljestve iz pletena konopca.
Radnik vuče uzicu s uzetom i ljestvama
u krošnju stabla. Zatim se uže omota
oko stabla i dolje sveže mornarskim
uzlom. Čvrstoću ljestava kojom se drže
na grani ispita nekoliko radnika. Tek
onda sabirač sjemena može da se vere
na granu. Radi sigurnosti, on veže uže
za specijalni pojas.


Pomoću pletenih ljestava može se brzo
i bez opasnosti popeti u krošnju stabla.
Iskusan radnik može za četiri minute
učvrstiti ljestve i popeti se na stablo
visoko 30 metara.


Ispitivanja ove nove naprave pokazala
su njezinu jednostavnost i udobnost
pri radu. Mnoge šumarije republike rade
tim postupkom.


Jaroslav Netolicki (Čehoslovačka)
Prijevod iz časopisa »Lesnoe hozjajstvo
br. 1—1956., Moskva.
Preveo: ing. Đ. Knežević


DOMAĆA STRUČNA LITERATURA


GODIŠNJAK BIOLOŠKOG INSTITUTA
U SARAJEVU


T. V. Fasc. 1—2. Sarajevo, 1952. (478 str.)
Karlo Maly (24. X. 1974, Beč —
t 10. VII. 1951., Sarajevo) dugogodišnji
kustos zemaljskog muzeja, a iza oslobođenja
član Biološkog instituta u Sarajevu
ostavio je botaničarima Jugoslavije
rijetko bogat herbar, cijeli niz napisanih
i u rukopisu radova, te brojne
bilješke o flori i vegetaciji Bosne i Hercegovine.


Rođen je u porodici botaničara, gdje
je poziv botaničara prelazio od oca na
sina. Svršivši 6 razreda gimnazije započeo
je najprije službovati kao austrijski
službenik na željeznici u Tirolu.
Ovdje kao devetnajstogodišnjak pred
jednim stručnim skupom izlazi s botaničkim
radom. Tada dolazi prvi put u
Bosnu (Tuzlu), te prikuplja bilje i piše
prvi floristički rad o flori toga kraja.


1897. god. dolazi u Bosnu kao željezničarski
činovnik. Od 1913. do penzi
ŠUMARSKI LIST 5-6/1956 str. 47     <-- 47 -->        PDF

oniranja 1937. g. je kustos na Botaničkom
odjelenju Zemaljskog muzeja, gdje
je do 1913. god. djelovao kao volonter.
Od 1937. do smrti radi kao honorarni
službenik u Muzeju, odnosno u Biološkom
institutu.


Karlo Maly u prvo vrijeme je
proučavao biljni svijet okoline Sarajeva,
a kasnije cijele Bosne i Hercegovine o
flori i vegetaciji istraživanog područja.


Mal y iako stranac njegov životni
opus pripada sredini, gdje je radio i živio,
a to je Jugoslavija, odnosno Bosna
i Hercegovina.


Zahvaljujući njegovom neumornom i
predanom radu poznat je uglavnom floristički
sastav biljnog svijeta centralnog
dijela Jugoslavije (Bosna i Hercegovina).
Ovo je od ogromnog značenja
za dvije privredne grane narodnog gospodarstva
t. j . za šumarstvo i poljoprivredu.


Uprava Biološkog instituta u Sarajevu
i Uredništvo Biološkog instituta u Sarajevu
i Uredništvo Biološkog godišnjaka
odužujući se časnoj uspomeni Karl a
M a 1 y a izdali su njemu za spomen jedan
broj godišnjaka. Prikupljanje radova
i redakciju je obavio prof. dr. ing. P.
Fukarek . Ukupno spomenica sadrži
26 radova naših i stranih botaničara
s manjih bilježaka.


Popis radova ukratko će nas upoznati
sa sadržajem spomenice: 1. Bajić D.,
Bjelčić Z. i Popović S. (Sarajevo): »Prilog
poznavanju flore i vegetacije doline
Unca«, 2. Buschmann A. (Graz): »Die
Verbreitung von Deschampsia setacea«,


3. Em H. (Skopje): »Nekoliko novih podataka
o planinskom javoru (Acer Heldreichii
Orph. in Boiss.) u Makedoniji«,
4. Fukarek P. (Sarajevo): »Javori Bosne
i Hercegovine u radovima Karla Malya«,
5. Fukarek P., Stefanović V. (Sarajevo):
»Nova nalazišta planinskog javora (Acer
Heldreichii Orph. in Boiss.) na planinama
Bosne i Hercegovine«, 6. Horvat I.
(Zagreb): Prilog poznavanju raširenja
nekih planinskih biljaka u jugoistočnoj
Evropi, 7. Janohen E. (Wien): »Ubersicht
der Fame Jugoslaviens«, 8. Janković M.,
Mišić V. (Beograd): »Polimorfizam lista
kod vodene biljke Trapa natans L.«, 9.
Jovanović-Dunjić R. (Beograd): »Fitocenoze
Ramondija u Srbiji«, 10. Korica


B. (Sarajevo): »Morfološko-sistematski
opis nekih novih biljnih svojti sa hergovačke
Veleži«, 11. Korica R. (Sarajevo):
»Prilog reviziji adventivne i korovske
flore Bosne i Heregovine«, 12. Kwsan F.
(Zagreb): »O rasprostranjenju i rodbinskoj
pripadnosti klečice (Juniperus nana
Willd.) u Jugoslaviji«, 13. Margraf F.
(Munchen): »Differenzierung in der Mediterranflora
«, 14. Mayer E. (Ljubljana):
»Istraživanje flore slovenačkih zemalja«,
.. Morton F. (Hallstatt): »Pflanzen


gébgraphische Beobachtungen im Thie


stiner Karste«, 16. Pejoski B. (Skopje):


»O smolnim kanalima u četinama mo


like (Pinus Peuce Gris.)«, 17. Pevalek, I.


(Zagreb): »Dvije adventivne araceje u


Južnoj Dalmaciji«, 18. Rechinger K. H.


fil. (Wien): »Phytographische Notizen«,


19. Regel C. (Bagdad): »Studien uber die
Florelemente in Griechenland. Die Florelemente
des Oeta«, 20. Riter-Studnička
H. (Sarajevo): »Prilozi za floru Bosne i
Hercegovine«, 21. Schmid E. (Zurich):
»Gattungsanalysen der illyrischen Vegetationsgurtel
«, 22. Schumacher A.
(Waldbrôll, Deutschland): »Die Moosflora
der Ravna Planina (Jahorina) bei Pale-
Sarajevo«, 23. Slavnič Z. (Sarajevo):
»Odnos asocijacije Camphorosmetum
annuae prema nekim asocijacijskim
kompleksima u Vojvodini«, 24. Turili
W. R. (Kew): »The Taxonomic of Hybridazation
«, 25. Vouk V. (Zagreb): »Slatkovodne
rodoficeje Jugoslavije«, 26.
Widder F. (Graz): »Ein neuer Festuca-
Bastard der Bjelošnica Bosniens«.
Izdavanjem ove spomenice podignut
je časnoj uspomeni Karla Malya spomenik
trajniji od mjedi.


Dr. Josip Kovačević